Tarptautinė paroda “Kad Tėvynė gyvuotų. Lietuva ir Lenkija 1791 m. konstitucijos epochoje”

Lapkričio 10 – ą dieną, Ia klasės mokiniai kartu su mokyklos direktore Gelena Juchnevič  aplankė parodą Valdovų Rūmuose, kuri yra skirta Abiejų Tautų Respublikos 1791 m. gegužės 3 d. konstitucijos ir Tarpusavio įžado 230-iosioms metinėms. XVIII a. pabaigoje pasaulyje buvo priimti trys svarbūs europinės civilizacijos dokumentai, vienas iš jų Gegužės 3-iosios konstitucija (1791). Visus šiuos dokumentus vienijo bendra Apšvietos epochos laisvės dvasia. Mokiniai sužinojo, kad Gegužės 3-iosios konstitucija tapo riba tarp senosios Lenkijos ir Lietuvos bajoriškosios santvarkos bei moderniųjų laikų. Parodą sudaro 7 teminės dalys, dėstomos chronologiniu-teminiu principu. Mokiniai sužinojo išsamiau apie XVIII a. antrosios pusės Abiejų Tautų Respublikos modernėjimo procesus, kaip gimė „švelniosios revoliucijos“ epocha, kas buvo pagrindiniai naujų idėjų skleidėjai, kokiomis priemonėmis siekta stiprinti valstybę, kaip buvo kuriama konstitucinės monarchijos santvarka, kaip keitėsi tautos sąvokos turinys ir kito Tėvynės samprata, palaipsniui įgydama tautos laisvės simbolio prasmę.

Tai buvo prasminga ir įdomi istorijos ir pilietiškumo pagrindų pamoka.