Valgykla

Mokinių maitinimas

Vilniaus Juzefo Ignacijaus Kraševskio gimnazijoje

Bendrojo ugdymo įstaigų visuomenės sveikatos priežiūros skyriaus maitinimo kuratorės:

Gerda Vozgirdaitė Tel. (+370) 690 27256, gerda.vozgirdaite@vvsb.lt

Gertrūda Kaminskaitė Tel. (+370) 631 13 651, gertruda.kaminskaite@vvsb.lt

Gimnazijoje sudarytos sąlygos vaikams pavalgyti šilto maisto.

Mokestis už mokinių maitinimą:
Pusryčiai – 1 diena – 1.00 EUR
Pietūs –      1 diena  3 -4 klasė – 2.00 EUR

1 diena  5-G4 klasė  – 2.25 EUR

Pavakariai – 1 diena – 1.00 EUR

Maitintojas UAB „Cirtana“

į. k. 125301457

UAB „Cirtana“ direktorius:

Lukas Stankevičius

Siekdama užtikrinti vaikų sveikatai palankų maitinimą, įmonė dirba vadovaudamasi Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašu,  patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. V-964 (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. V-394 redakcija).  Valgyklos valgiaraščiai yra sudaromi atsižvelgiant į Aldonos Bičiušienės leidinį „Perspektyviniai valgiaraščiai. Technologinės kortelės“ ir jie yra suderinti su Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Vilniaus valstybinės maisto ir veterinarijos tarnyba. UAB „Cirtana“ Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas išduotas 2016 m. gegužės 5 d. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, pažymėjimo Nr. 69M2-36. Norėtume informuoti, kad maisto produktai į Vilniaus savivaldybės Grigiškių gimnazijos valgyklą gaunami iš šių tekėjų:

Pieno produktai:

UAB „Pontem“, UAB „Abela“

Mėsa ir jos produktai:

UAB „Abela“

Bakalėja:

UAB „Pontem“

Vaisiai ir daržovės:

UAB „Pontem“,  UAB„Litbana“

UAB „Cirtana“ technologė Regina Langvinienė

Įsakymas dėl maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo

Sprendimas dėl socialinės paramos mokiniams teikimo Vilniaus miesto savivaldybėje

Mokinių maitinimas Vilniaus Juzefo Ignacijaus Kraševskio gimnazijoje

2021-10-27 Maitinimo organizavimas Vilniaus m. mokyklose

Mokinių nemokamo maitinimo tvarkos aprašas 2021

Įsakymas dėl nemokamo maitinimo

Vilniaus Juzefo Ignacijaus Kraševskio gimnazijos maitinimo organizavimo tvarkos aprašas