Priėmimas

Mokymosi sutartys

Prašymas

Priėmimo komisija

Priėmimo tvarka

Pageidaujantys mokytis Vilniaus Juzefo Ignacijos gimnazijoje turi pateikti šiuos dokumentus:

 • Prašymas

Prašymai mokytis pateikiami elektroninėje sistemoje internetu Vilniaus miesto savivaldybės tinklalapyje https://svietimas.vilnius.lt/.

Prašymą už vaiką iki 14 metų pateikia vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų), o 14–18 metų vaikai prašymus gali pateikti ir patys, turėdami vieno tėvų rašytinį sutikimą.

 • Priešmokyklinės grupės vaikų tėvus prašome pateikti šiuos dokumentus:
 1. vaiko gimimo liudijimo kopija,
 2. vaiko sveikatos pažyma,
 3. dirbančių tėvų pažyma (dėl jos reikia kreiptis į savo darbovietę), patvirtinanti, kad įstaigos (įmonės) teikiamoje metinėje A klasės išmokų deklaracijoje gyvenamoji vieta nurodyta Vilniaus miesto savivaldybė
 • Būsimų pirmokų tėvus prašome pateikti šiuos dokumentus:
 1. vaiko gimimo liudijimo kopija,
 2. priešmokyklinio ugdymo programos baigimą patvirtinantį dokumentą;
 3. vaiko sveikatos pažyma.
 • Kitų klasių mokinių tėvus prašome pateikti šiuos dokumentus:
 1. išsilavinimo pažymėjimas (pradinio, pagrindinio ugdymo programos I dalies arba mokymosi pasiekimų pažymėjimas).
 2. vaiko sveikatos pažyma.

Mokinių priimtų į gimnaziją 2019-2020 m.m. sąrašas

Mokinių priimtų į gimnaziją sąrašas

Mokinių priimtų į gimnaziją 2020-2021 m.m. sąrašas

Mokinių priimtų į gimnaziją sąrašas

Mokinių priimtų į gimnaziją 2021-2022 m.m. sąrašas

Mokinių-priimtų-į-gimnaziją-sąrašas

Mokinių priimtų į gimnaziją 2023-2024 m.m. sąrašas

Mokinių_priimtų_į_gimnaziją_sąrašas