Konsultacinis centras

Vilniaus Juzefo Ignacijaus Kraševskio gimnazijos

Konsultacinio centro užsiėmimų tvarkaraštis 2023-2024 M.M.

Lietuvių kalba
Baddonienė D. 6 kab. Trečiadienis – 8 pamoka
Duksaitė M. 24 kab. Penktadienis – 8 pamoka
Čereškaitė I. 8 kab. Trečiadienis – 8 pamoka
Čereškienė J. 3a kab. Antradienis – 8 pamoka
Martinkutė-Simokaitienė V. 7b kab. Penktadienis – 6 pamoka
Pukšta J. 4 kab./ Teams Trečiadienis – 7 pamoka/ Pirmadienis 17-19 val.
Lenkų kalba
Andrušanec V. 2 kab./ Teams Trečiadienis – 8 pamoka/ Pirmadienis nuo 18 val.
Pašuta R. 13 kab. Pirmadienis – 8 pamoka
Slavinskienė R. 11 kab. Ketvirtadienis – 8 pamoka
Szczyglovska J. 22 kab. Penktadienis – 7-8 pamoka
Anglų kalba
Disevič K. 1 kab. Antradienis – 8 pamoka
Novicka O. 28 kab./ Teams Ketvirtadienis – 8 pamoka Penktadienis – 8 pamoka Trečiadienis nuo 18 val.
Vincaitienė B. 15 kab. Pirmadienis – 7 pamoka
Matematika
Adamovič T. 10 kab. Antradienis – 8 pamoka Ketvirtadienis – 7 pamoka
Kerbed V. 16 kab. Pirmadienis – 8 pamoka (tik IV kl.) Antradienis – 8 pamoka
Fizika
Stankevič P. 27 kab. Pirmadienis – 9 pamoka Trečiadienis – 8 pamoka Ketvirtadienis – 8 pamoka Penktadienis – 8 pamoka
Chemija
Kovaliauskienė Č. 19 kab. Antradienis – 8 pamoka
Biologija/ Gamta ir žmogus
Šalkovska J. 12 kab. Penktadienis – 7-8 pamoka
Gricevič E. 13 kab. Antradienis – 7 pamoka
Istorija
Šelkovski V. 14 kab. Trečiadienis – 8 pamoka
Geografija
Koženevska T. 7b kab. Ketvirtadienis – klasės valandėlės metu
Technologijos
Boguško Z. Technologijų kab. Trečiadienis – 8 pamoka
Kobiak Z. Technologijų kab. Pirmadienis – 7-8 pamoka

Konsultacinio centro tvarkaraštis 2023-2024 m.m.

Konsultacinio centro tvarkaraštis 2022-2023 m.m.

Konsultacinio centro tvarkaraštis 2021-2022 m.m.

Konsultacinio centro tvarkaraštis 2020-2021

2019-2020 m.m. Konsultacinio centro tvarkaraštis