Gimnazijos atributika

Emblema

  Gimnazijos logotipo autorė Dominyka Kežun. Logotipas buvo sukurtas 2012–2013 mokslo metais, kai mokykla tapo gimnazija. Logotipas naudojamas informaciniuose tekstuose, leidiniuose, padėkose, internetinėje erdvėje.  Šia emblema pradėta naudotis pasikeitus mokyklos statusui.

   Himnas

Nuo 1995 metų Zbignevo Markevičiaus iniciatyva iškilmingose šventėse skamba mokyklos himnas. Himno eiles parašė lenkų poetas vilnietis Vojciech Piotrovič, o muziką sukūrė vilnietis kompozitorius Zbigniev Levicki.

Mokyklos himnas (lenkų kalba)

Odłóżmy dzisiaj sterty ksiąg,
A dzień ten niechaj świętem będzie
Rozwińmy sztandar ponad krąg,
Czytajmy niby w barwnej księdze,
Niechaj przemówi haft złocisty –
Do serc przenieśmy mądrość słów,
Co Adam, Tomasz Promienisty
Odmawiał-dziś wracając znów.Hasłem naszego żywota:
Ojczyzna, Nauka, Cnota.

Refren:                                                    Święty Kazimierzu, Ostrobramska Pani,

Radujcie się z nami, modlimy się z Wami   O łaskę, o szczęście, zdrowia dla każdego
I o pracowitość jak u Kraszewskiego.Niechaj przemówimy haft sztandaru –
Do serc przenieśmy mądrość słów
Filareckiego pełnych czaru,
Zagrzewających dzisiaj znów:

Ojczyzna, Nauka, Cnota –
Hasłem naszego żywota!

Refren: (powtórzyć)

Mokyklos vėliava

1994 m. spalio mėnesį įvyko mokyklos vėliavos įteikimo šventė. Vėliavą mokyklai padėjo įsigyti verslininkas Aleksander Gudzovaty iš Varšuvos, atstovaujantis Lenkijos  „Bartimpex”  įmonei. Vėliavą išsiuvinėjo Lenkijos liaudies menininkė Eva Kęska. Padarė tai nemokamai. Vėliavos viduryje yra Filaretų devizas: „Tėvynė, mokslas, dorybė.” Viršuje kairėje – Gediminaičių stulpai, dešinėje – Vytis. Apačioje kairėje – Vilniaus globėjas Šv. Kristoforas, dešinėje – Aušros Vartų Dievo Motinos atvaizdas. Visa tai išsiuvinėta sidabriniais siūlais. Mokyklos vėliava – tai ne tik mokyklos vizitinė kortelė, tai ir mokyklos bendruomenės idealų simbolis, grandinė, jungianti vyresniąją ir jaunesniąją kartas. Mokyklos vėliavos pašventinimo metu mokyklos direktorius Česlav Malevski ir kiekvienos klasės seniūnas atsiklaupę pabučiavo vėliavos kampą. „Istorija įvertins vėliavos vertę pagal jos mokinių vertingumą. – pasakė kunigas Dariuš Stančyk – Saugokite jos garbę”. Kotą finansavo 3-čioji Oro apsaugos brigada. Vėliavą mokyklai įteikė Vilniaus ir Vilniaus krašto mylėtojų draugijos pirmininkas Boguslav Nizienski. Mokyklai tapus gimnazija vėliava buvo atnaujinta. Vėliavą finansavo Kielcų Savanorių Kavalerijos eskadra vardu 13-to Vilniaus Ulanų Pulko. (Kielecki Ochotniczy Szwadron Kawalerii im. 13 Pułku Ułanów Wileńskich).