1wrzesnia_resize

Mokyklos bendruomenės tradicijos

Mokyklai 60 metų. Per šiuos metus susiformavo tam tikros tradicijos.
– Kasmet mokslo metai pradedami įspūdinga Rugsėjo 1-osios švente

– Rugsėjo pabaigoje šventė „Mirgančios rudens spalvos“

Skirtos mokiniams, tėvams, mokytojams. Susitikimo metu mokiniai rodo savo gebėjimus: šoka, dainuoja, sportuoja. Šventės kulminacija – dešrelių kepimas.

– Spalio pradžioje vyksta Mokytojų diena, kurios metu mokytojai apdovanojami „Juzefais“ (nominacija, kurią sugalvojo mokiniai).


– Spalio pabaigoje – pirmos klasės mokinių priėmimas į mokyklos bendruomenę.

rugsjopirmoji2

– Gruodžio pabaigoje – Kalėdiniai vaidinimai, dalinimasis kalėdaičiu.

Mūsų mokykloje yra rengiamas tradicinis „Dalinimosi duona ir meile“ vakaras. Į šį susitikimą ateina mokytojai, mokiniai ir jų tėvai. Visi dalinasi kalėdaičiu, linkėdami sveikatos, laimės, meilės, gerų ateinančių metų. Šventinę vienybės nuotaiką į visų širdis atneša ką tik gimęs kūdikėlis Jėzus. Vakarą paįvairina tikybos mokytojų ir moksleivių parengta programa. Ją sudaro religinės poezijos skaitymas, Šventojo rašto ištraukų citavimas, kalėdinė inscenizacija – vaidinimas, „angeliukų“ choro giesmės ir kalėdinės vaišės. Mokyklos direktorė pasveikina svečius su artėjančiomis šventėmis, visiems linki linksmų ir prasmingų Šventų Kalėdų bei Naujųjų metų.

– Gruodžio pabaigoje – naujametinis karnavalas.


– Vasario pradžioje – Šimtadienis.

Kiekvienais metais, likus iki egzaminų pradžios 100 dienų, mūsų mokykloje yra švenčiamas Šimtadienis. Šventė tradiciškai prasideda polonezu – lenkų liaudies šokiu. Po polonezo žodį taria mokyklos direktorė Gelena Juchnevič. Ji linki mokiniams geros kloties laikant egzaminus. Po direktorės kalbos vienuoliktokai parodo savo parengtą programą. Programoje yra konkursai mokiniams ir mokytojams, linksmi patarimai dvyliktokams: kaip laikyti egzaminus bei kurti ateities planus. Po pasirodymo pasisako tėvai. Jie dėkoja pedagogams ir visam mokyklos kolektyvui už nuolatinį rūpestį jų vaikais. Dvyliktokai dėkoja savo tėvams ir mokytojams už jų meilę, kantrybę ir pastangas išugdyti juos gerais ir dorais žmonėmis.Po visų pasisakymų tėvai įneša didžiulį tortą su 100 uždegtų žvakučių. Mokiniai susiburia aplink tortą ir kartu užpučia žvakeles. Po to prasideda diskoteka, kurioje kartu su dvyliktokais linksminasi tėvai, mokytojai ir vienuoliktokai. Po linksmybių visi grįžta namo. Dabar dvyliktokai skaičiuoja iki egzaminų likusias dienas.

– Vasario pradžioje – Absolventų vakaras.

Kiekvienais metais pirmąjį vasario šeštadienį mūsų mokykloje yra rengiamas Absolventų vakaras. Kiekvienais metais į mokyklos aktų salę susirenka vis daugiau žmonių. Į mokyklą ateina mokytojai, buvę šios mokyklos mokiniai. Dvyliktokai šiam vakarui paruošia įdomią ir linksmą programą. Šią programą sudaro įvairiausi konkursai ir žaidimai absolventams: yra išrenkamas šmaikščiausias mokyklos mokinys, mokinys-moksliukas.
Direktorė Gelena Juchnevič, kuri taip pat yra šios mokyklos 23 laidos absolventė, dėkoja visiems susirinkusiems už tai, kad nepamiršta savo mokyklos ir mokytojų.
Dvyliktokai ruošia ne tik programą, bet ir scenos bei salės dekoracijas. Prie durų dvyliktokai visiems absolventams prisega specialiai tam vakarui paruoštas emblemas. Po programos svečiai pasivaikšto po mokyklą, susipažįsta su mokyklos sienlaikraščiais, nueina į savo klases, atsisėda į suolą, kuriame kažkada sėdėjo, prisimindami savo mokyklinio gyvenimo metus. Jie bendrauja su klasės draugais, klausosi auklėtojos „ugdymo“ pamokos iki skambučio. Suskambėjęs skambutis visus kviečia į diskoteką. Svečiai linksminasi senų gerų draugų ir mokytojų būryje. Pasibaigus vakarui, visi grįžta į tikrovę. Mes tikimės, kad šio vakaro įspūdžiai lieka ilgam. Tą rodo kiekvienais metais vis pilnesnė mokyklos aktų salė.

– Vasario pabaigoje – Užgavėnės.

Nuo 1995 metų mūsų mokykloje direkcijos ir tėvų komiteto iniciatyva yra organizuojamas Užgavėnių vakaras. Į šventę yra kviečiami mokytojai ir mokyklos moksleivių tėvai. Užgavėnių vakarui rengiama šventinė programa, kurią sudaro inscenizacija – vaidinimas užgavėnių tema, liaudiški šokiai ir žaidimai. Programos atlikėjai ir vedėjai yra mūsų mokyklos mokytojai, pasipuošę įvairiais kostiumais ir kaukėmis. Užgavėnių šventė kiekvienais metais pritraukia vis daugiau svečių ir yra viena iš mėgstamiausių mokyklos švenčių. Kiekvienais metais į šventę yra kviečiama vis kita muzikinė grupė: „Kaziuki wileńskie“ , „Wiza“ , „Rodacy“ ir kiti. Muzikantai visą vakarą linksmina susirinkusius svečius savo dainomis ir pokštais. Visi būna gerai nusiteikę, šoka, dainuoja ir linksminasi. Šventės metu svečiai vaišinami spurgomis, meduoliais, blynais ir gira Po neilgos pertraukos visi yra kviečiami į diskoteką, kuri vyksta toje pačioje salėje. Ši šventė palieka neišdildomus įspūdžius. 2007 m. vasario 10 dieną Lenkų kultūros namų salę perpildė svečiai, mokinių tėvai ir svarbiausia Juzefo Ignacijaus Kraševskio vidurinės mokyklos abiturientai. Būtent tą dieną įvyko tradicinis mokyklos absolventų vakaras, kuris šiais metais buvo sujungtas su Užgavėnių švente. Mokyklos direktorė Gelena Juchnevič susirinkusiems pateikė mokyklos pasiekimus: prisiminė jubiliejines laidas, mokyklos fojė pasiūlė apžiūrėti mokinių dailės darbus bei realijas iš mokyklos gyvenimo. Pagrindinis vakaro akcentas buvo Užgavėnių vaidinimas, atskleidžiantis senas daugiatautės Lietuvos tradicijas. Po vaidinimo visi absolventai, mokytojai ir tėvai buvo pakviesti linksmintis toliau. Šokiai, dainos, bendri žaidimai ir pakili nuotaika lydėjo visą renginį bei suvienijo visus susirinkusius.

 – Gegužės mėnesį – atsisveikinimas su elementoriumi.

– Birželio pradžioje – Olimpinė diena.

Kiekvienais metais mokykloje organizuojama yra Olimpinės dienos šventę, kurioje dalyvauja mokyklos mokiniai ir mokytojai. Šventėje vyksta virvės traukimo konkursas, kur komandą sudaro 5 mergaitės, 5 berniukai ir klasės auklėtojas. Taip pat tritaškių metimo, baudų metimo konkursus. Po to visi dalyvauja estafetėse atskirose grupėse: 5–6 kl., 7–8 kl., 9–11kl. Pabaigoje visi bėga Olimpinę mylią.

– Birželio mėnesį – Paskutinis skambutis.

Viskas prasideda ir baigiasi. Kaip įprasta, mokslo metai prasideda rugsėjo pirmąją dieną, o pasibaigia visiems skirtingu laiku. Vieniems paskutinis skambutis yra vasaros atostogų pradžia, o dvyliktokams – moksleiviško gyvenimo pabaiga ir egzaminų pradžia. Į paskutinio skambučio iškilmes mūsų mokyklos salėje susirenka dvyliktokai, jų tėvai, mokytojai, pirmokai ir vienuoliktokai. Iškilmės tradiciškai prasideda mokyklos vėliavos įnešimu ir mokyklos himno giedojimu. Po to žodis suteikiamas mokyklos direktorei, kuri sveikina dvyliktokus ir linki kuo geriausiai išlaikyti brandos egzaminus. Prie sveikinimų ir linkėjimų prasideda ir vienuoliktokai, kurie dvyliktokams dovanoja tradicinius atminimo medalius. Po to žodis yra suteikiamas pirmosioms mokytojoms, kurios atneša dvyliktokų pirmos klasės sąsiuvinius, prisimena jų pirmuosius žingsnius mokykloje. Vėliau žodį taria dvyliktokai ir dėkoja visiems susirinkusiems už gerus žodžius bei linkėjimus. Jie perduoda vienuoliktokams mokyklos vairą, perleisdami jiems simbolinį raktą ir testamentą. Pirmokai sveikina dvyliktokus. Iškilmių pabaigoje yra išnešama mokyklos vėliava. Po paskutinio skambučio dvyliktokai jau neateina į pamokas, nes jų laukia didelis išbandymas – brandos egzaminai, kuriems reikia intensyviai ruoštis.

– Liepos mėnesį – Išleistuvių vakaras.

Pasibaigus brandos egzaminams, dvyliktokai susirenka į išleistuvių vakarą. Šį vakarą jie atsisveikina su moksleivišku gyvenimu, su mokykla ir mokyklos draugais. Šis vakaras tradiciškai prasideda atestatų įteikimu. Mokyklos direktorė iškilmingai įteikia kiekvienam abiturientui brandos atestatą. Į išleistuvių vakarą dvyliktokus palydi tėvai.
Abiturientus sveikina direktorė, tėvai ir mokytojai. Kai baigiasi oficiali programa, prasideda linksmybės. Linksminasi abiturientai, jų tėvai ir mokytojai. Šį vakarą abiturientus linksmina ne tik gražūs žodžiai, sveikinimai ir įvairūs vaidinimai, bet ir į vakarą pakviesta muzikantų grupė. Muzikantai sugalvoja įvairiausių žaidimų ir pokštų. Svečiai linksminasi iki ryto… O ryte pasitikę tekančią saulę – savo ateities kelio simbolį – abiturientai išsiskirsto po namus.