Administracija

direktore

Mokyklos direktorė

Gelena Juchnevič

Dėstomas dalykas – Istorija
Kvalifikacinė kategorija – II vadybinė kategorija, vyresnioji mokytoja
Baigė – VPU, lenkų kalba, literatūra ir istorija, edukologija (Švietimo vadyba)

Kuruoja dorinio ugdymo ir socialinių mokslų bei lenkų kalbos ir literatūros metodinių grupių veiklą.

Kontaktai (8 5) 267 1527

el. paštas gelena.juchnevic@vjikg.lt

Darbo laikas

Pirmadienis 7.30 – 17.00
Antradienis 7.30 – 16.30
Trečiadienis 8.00 – 16.30
Ketvirtadienis 8.00 – 16.30
Penktadienis 8.00 – 15.30
Pietų pertrauka 11.30 – 12.00

PavaduotojaVD

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Veslava Doveiko

Dėstomas dalykas – Matematika
Kvalifikacinė kategorija – II vadybinė kategorija, vyresnioji mokytoja
Baigė – Torūnės Mikalojaus Koperniko universitetas, matematika

Kuruoja priešmokyklinės grupės ir 1–8 klasių ugdymo procesą;  tarifikaciją; 1–12 klasių tvarkaraščio sudarymą, specialiųjų poreikių vaikų ugdymą, pradinio ugdymo, matematikos, fizikos ir informacinių technologijų metodinių grupių veiklą; mokyklos internetinę svetainę, metodinės tarybos veiklą; elektroninį dienyną, biblioteką.,  priėmimą į gimnaziją; pedagoginių darbuotojų ir mokytojų darbo apskaitą; mokytojų pavadavimas; Ugdymo plano rengimą; Vaiko gerovės komisijos veiklą; Kvalifikacijos kėlimą; NMPP ir kitų tyrimų administravimas ir vykdymas;

Kontaktai (8 5) 267 0947

el. paštas veslava.doveiko@vjikg.lt

Darbo laikas

Pirmadienis 8.00 – 17.00
Antradienis 8.00 – 16.30
Trečiadienis 8.00 – 16.30
Ketvirtadienis 8.00 – 16.30
Penktadienis 8.00 – 16.00
Pietų pertrauka 12.30 – 13.00

Pavaduotojas

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Marek Petrusevič

Dėstomas dalykas – Ekonomika, žmogaus sauga
Kvalifikacinė kategorijaIII vadybinė kategorija, mokytojas
Baigė – Liublino katalikiškasis Jono Pauliaus II universitetas, sociologija

Kuruoja neformalųjį ugdymą mokykloje bei pasirenkamųjų dalykų, dailės ir kūno kultūros metodinę veiklą. Atsako už nemokamo maitinimo organizavimą mokykloje, sutarčių tarp vežėjų ir mokyklos direkcijos sudarymą. Nuo 2018 m. gruodžio mėn.  I –IV gimnazinių klasių ugdymo proceso klasių  kuravimas; VDM darbo bei  apmokėjimo priežiūra;  Darbų su egzaminų  centrų ir sistema KELTAS atlikimas.;  Egzaminų proceso organizavimas;  Mėnesinių renginių planų rengimas;  Veiklos plano rengimas.

 Kontaktai (8 5) 267 0947

el. paštas marek.petrusevic@vjikg.lt

Darbo laikas

Pirmadienis 8.00 – 16.00
Antradienis 8.00 – 16.00
Trečiadienis 8.00 – 17.00
Ketvirtadienis 8.00 – 16.00
Penktadienis 8.00 – 15.00
Pietų pertrauka 11.30 – 12.00

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

Eduard Anufrijenka

Organizuoja ir vadovauja nepedagoginio personalo veiklai, vykdo veiklos stebėseną ir vertinimą, darbuotojų darbų ir užduočių planavimą ir paskyrimą, rūpinasi pastatų, aplinkos ir mokykloje esančio inventoriaus priežiūra bei įsigijimu, prižiūri tvarkymo ir remonto darbus gimnazijoje

 Kontaktai (8 5) 267 1527

el. paštas eduard.anufrijenka@vjikg.lt

Darbo laikas

Pirmadienis 7.00 – 16.30
Antradienis 7.00 – 15.30
Trečiadienis 7.00 – 16.30
Ketvirtadienis 7.00 – 15.30
Penktadienis 7.00 – 15.30
Pietų pertrauka 12.30 – 13.00