Renginų planai

Vilniaus JUZEFO IGNACIJAUS KRAŠEVSKIO GIMNAZIJA

2019/2020 M.M. SAUSIO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS

Veiklos pavadinimas Data Atsakingo v., pavardė
Mokytojų, metodinės grupės, mokyklos tarybos, direkciniai posėdžiai
Metodinių grupių susirinkimai:    
Gamtos ir tiklsliųjų moklslų metodinės grupės posėdis 2 d. P. Stankevič
Kūno kultūros metodinės grupės susirinkimas. 2 d. D. Naruševičienė
Pradinio ugdymo metodinės grupės susirinkimas 2 d. M.Dunovska
Lenkų kalbos metodinės grupės susirinkimas 2 d. V. Andrušanec
Užsienio kalbos metodinės grupės susirinkimas 2 d. V. Klimovič
Socialinių mokslų ir dorinio ugdymo metodinės grupės susirinkimas 2 d. V. Šelkovski
Menų ir technologijų metodinės grupės susirinkimas 2 d. Z. Kobiak
Lietuvių kalbos metodinės grupė 16 d. S. Malmyga
Direkciniai posėdžiai 6, 13, 20, 27d. administracija
Mokytojų tarybos posėdis 2020 m. Veiklos planui parengti 2, 3 d. Administracija
Mokytojų tarybos posėdis I pusmečio rezultatų aptarimas 29 d. Administracija
Pagalba mokiniui
Karjeros ugdymas. Individualaus ugdymo plano sudarymo klausimais.(III kl.) sausis

III, IV, V

R. Koševska
Karjeros ugdymas. Individualios konsultacijos mokiniams. Profesijos pasirinkimo temomis (I-IV.) III, IV, V R. Koševska
Teisės pažeidimų, alkoholio, tabako, narkotikų ir psichotropinių medžiagų vartojimo prevencija ( 8-IV kl.) sausis E. Palkovska
Olimpiados, konkursai, renginiai
III klasių anglų k.miesto olimpiada 8 d. B.Vincaitienė
Projekto “Kompiuteriukų ralis 2020” atidarymo renginys 10 d. V. Žabelovič P. Mechovičius
Tarptautinis Kalėdinių giesmių festivalis Będzine (Lenkija)

dalyvauja ansamblis ,,Pierwiosnki” (Žibuoklės)

10-12 d.. J. Stupenko, D. Dunovska
Technologijų mokyklinė olimpiada 9 d. Z. Kobiak
I-IV gimn. kl. mokyklinė fizikos olimpiada 14 d. P. Stankevič
Tarptautinis matematikos konkursas PANGEA 2020

I etapas

22 d. matematikos mokytojai
„Mokausi rašyti dailyraščiu” geriausių darbų paroda sausis lietuvių kalbos mokytojos
5-8 ir 9-12 klasių meninio skaitymo konkursas, mokyklos etapas 23 d. lietuvių kalbos mokytojos
5-8 klasių meninio skaitymo konkursas, miesto etapas Vilniaus Žemynos progimnazijoje 30 d. lietuvių kalbos mokytojos
Matematikos konkursas „Mini Euklidas” 31 d. V. Doveiko, V. Kertbed,

V. Žabelovič

9-12 klasių meninio skaitymo konkursas, miesto etapas Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijoje 31 d. lietuvių kalbos mokytojos
Edukacinės išvykos, užsiėmimai
Ledo ritulio pasaulio U20 čempionato rungtyniu stebėjimas arenoje. 6,10,12 d. O. Lukatijevski
Integruotas tarpdalykinis ( dailė, istorija ) edukacinis užsiėmimas. Pamoka muziejuje:  “Radvilų giminės heraldika ir genealogija” Valdovų  rūmuose. IIIab 9 d. R.Koševska, J. Borovaja
Išvyka į kiną (8a kl.) 11 d. P. Stankevič
Piloto profesijos pristatymas BAA Training aviacijos akademijoje 15 d. B.Vincaitienė, J.Šalkovska
Daugiatautė Lietuva – edukacinis užsiėmimas 24 d. pradinių klasių mokytojos
Pamoka  Taikomosios dailės ir dizaino muziejuje. Edukacinė programa „Paryžietiška inspiracija“ Kvapas, spalva ir forma.  Ia sausis R.Koševska
Neformalus ugdymas
Tarpklasinės futbolo varžybos 5-8 kl.(pirmadieniais) sausis O. Lukatijevski
Tarpklasinės merginų tinklinio varžybos I-IV kl. (penktadieniais) sausis D. Naruševičienė
Profesinės kvalifikacijos tobulinimas, gerosios patirties sklaida
Vokiečių kalbos atvira pamoka 7a kl. 21d. Ž. Sventickienė
Atvira lietuvių kalbos pamoka „Ką atskleidžia laudies išmintis?“  (5 b klasė) 23 d.

(I pamoka)

S. Malmyga
Atvira kūno kultūros pamoka G3 (tinklinis) 27 d. D. Naruševičienė
Vokiečių kalbos atvira pamoka 6a kl 28 d. Ž. Sventickienė
Ugdomoji priežiūra
2-4 kl. pamokų vizitacija 6-17 d. V. Doveiko
1-8 kl. I pusmečio pasiekimų analizė 17-23 d. V. Doveiko
I-IV kl. I pusmečio pasiekimų analizė 17-23 d. M. Petrusevič

sausio mėn. renginių planas 2020

gruodžio mėn. renginių planas 2019

lapkričio mėn. renginių planas 2019

spalio mėn. renginių planas 2019

rugsėjo mėn. renginių planas 2019

gegužės mėn renginių planas

balandžio mėn renginių planas 2019

kovo mėn renginių planas 2019
vasario mėn. renginių planas 2019 m

sausio men_renginiu planas 2019

lapkričio mėn. renginių planas 2018

spalio mėn. renginiu planas 2018

renginiu planas_rugsėjis_2018

 vasario mėn. renginių planas 2018 m

sausio mėn. renginių planas 2018 m

gruodžio men planas 2017

lapkricio men. planas 2017 m.

spalio men. planas 2017 m.