Renginų planai

Vilniaus JUZEFO IGNACIJAUS KRAŠEVSKIO GIMNAZIJA

2019/2020 M.M. LAPKRIČIO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS

Veiklos pavadinimas Data Atsakingo v., pavardė
Mokytojų, metodinės grupės, mokyklos tarybos, direkciniai posėdžiai
Metodinių grupių susirinkimai:    
Metodinės grupės susirinkimai 4 d. M.Dunovska
Metodinės tarybos  possėdis 13 d. J. Szczyglovska
Lituanistų grupės susirinkimas 14 d. S. Malmyga
Direkciniai posėdžiai 4, 11, 18,25 d. administracija
Pagalba mokiniui
Karjeros ugdymas. Individualios konsultacijos I-IV kl. mokiniams  profesijos pasirinkimo temomis (trečiadieniais-penktadieniais) lapkritis R. Koševska

 

Karjeros ugdymas. Konsultacijos II, IV kl. mokiniams ir kl.aukletojams individualaus ugdymo plano sudarymo klausimais. () (trečiadieniais-penktadieniais) lapkritis R. Koševska

 

Karjeros ugdymas. Konsultacija apie egzaminus ir studijų galimybes nuo 2019 m. II, IV kl. lapkritis R. Koševska
Burnos higiena „Graži šypsena“ 7, 14. 21 d. A. Michajlovskaja
Tolerancijos diena 14 d. E. Palkovska
Olimpiados, konkursai, renginiai
Vilniaus mokinių žaidynių mergaičių kvadrato pusfinalio pravedimas 5 d Kūno kultūros mokytojai
Dalyvavimas projekte ,,Graži šypsena” 0,1,2 klasės 7, 14,21 d. J.Dunovska, J.Voloncevič, J.Račevska
Respublikinis XXVII A. Mickevičiaus meninio skaitymo konkursas „KRESY 2019” 8 d. J.Szczyglovska
Matematikos konkurso finalas KINGS 9 d. V. Kerbed
Šv. Martyno dienos šventė (integruotas technologijų, lietuvių kalbos ir vokiečių projektas). 12 d. I. Čereškaitė, Z. Kobiak,

Ž. Sventickienė

Konkursas „Olympis 2019 – Rudens sesija“ 14 d. I.Čereškaitė; J.Čereškienė
Dalyvavimas  projekte skirtame šv.Martyno  dienai – Žibintų  paroda 6-8kl. 15 d. Z.Kobiak
2-4 klasių mokinių konferencija, skirta tolerancijos dienai 20 d. J. Pukšta, D. Bagdonienė
Edukacinis užsiėmimas „Ar pažįsti Vilnių“  A. Mickevičiaus bibliotekoje 21 d. J.Čereškienė
Pirmokų krikštynos (Pasowanie na ucznia) 22 d. J.Voloncevič
Projektas Recycling-ART.  Aptarimas ir apibendrinimas atliktu ECO darbų ir mokyklinės parodos. 5-8, I –III g. kl. lapkritis R. Koševska
Edukacinis konkursas „Olympis-rudens sesija” lapkritis anglų k. mokytojai
3-4 klasių miesto diktantas 27 d. M.Dunovska, I.Kogarko
Vilniaus mokinių žaidynių berniukų kvadrato finalas lapkritis O. Lukatijevski
Vilniaus mokinių žaidynių futbolo varžybos lapkritis O. Lukatijevski
Edukacinės išvykos, užsiėmimai
Užsiėmimas Lietuvos Nacionaliniame Muziejuje. Tema „Akmens amžius“. – 3 kl. 5 d. I.Kogarko
Muzika – širdies kalba – edukacinė išvyka 13 d. Pradinių klasių mokytojos
VII Vilniaus Lenkų Kultūros dienos – teatras Maska“(Lenkija, Rzeszow). Spektaklis „Akademia Pana Kleksa“- 3 kl. 14 d. I. Kogarko
Taikomosios dailės ir dizaino muziejus / Integruota  (dailė, fotografija)  edukacinė programa: Baroko epocha „Mada, kvapas, spalva ir forma“ 15 d. R. Koševska,

Vald. Doveiko

Baroko diena 15 d. D.Bagdonienė
Užsiėmimas Valdovų Rūmuose. Tema „Simbolių paslaptys“.- 3 kl. 15d. I. Kogarko
Edukacinė  išvyka į  Druskininkus 5a,b kl. 16 d. J.Stupenko
Dailės kūrybinės dirbtuvės ” Baroko dailė”  ( I-IV kl.) lapkritis R. Koševska
Dramos teatras ,,Šokanti princesė” 21 d. Pradinių klasių mokytojos
Edukacinė dviejų dienų išvyka, organizuoja VŠPC.  22-23d. Viktorija Rūta Kaminskaitė
Integruota  diena , Barokas Petro  ir  Povilo  Bažnyčioje 5a,b kl. 23 d. J.Stupenko
Vilniaus Lenkų Teatrų Festivalis – Spektaklis bei teatro užsiėmimai vaikams „Mala ojczyzna”- 3 kl. 28 d. I.Kogarko
Neformalus ugdymas
I-IV klasių vaikinų tarpklasinės tinklinio varžybos (penktadieniais) lapkritis D. Naruševičienė,
5-8 klasių tarpklasinės futbolo varžybos (pirmadieniais) lapkritis O. Lukatijevski
Profesinės kvalifikacijos tobulinimas, gerosios patirties sklaida
Seminaras „Krizė mokykloje. Kaip ją valdyti?” 4 d. I. Čereškaitė
Ugdomosios veiklos kokybės tobulinimo praktiniai aspektai 6 d. J.Szczyglovska
Neuromokslai apie socialines ir emocines kompetencijas 6  d. S.Malmyga
Seminaras “Elgesio tipai ir kt. . Asertyvumas.” lekt. Agata Katkonienė. 8 d. V. R.Kaminskaitė
„Mokymąsi aktyvinantys metodai ir edukacinės aplinkos“ 9 d. V. Doveiko, mokytojų kolektyvas
Seminaras “Santykiai ir komunikavimas su tėvais.” lekt. Jūratė Litvinaitė. 15 d. V. R. Kaminskaitė
„Vaiko gerovės komisijos veiklos gerinimas“ 15 d. V. Doveiko
Dalyvavimas parodos “Mokykla 2019” seminaruose 22-23d. D.Bagdonienė
Atviros pamokos 3 kl. (2, 3, 4, 5 pamokos) 27d. I. Kogarko
Fokso seminaras: Dabarties įsisąmoninimas ir poezijos terapija 27 d. S. Malmyga
„Pamokos kokybė. Pamokos planavimo ir organizavimo aspektai” 29 d. V. Doveiko, mokytojų kolektyvas
Ugdomoji priežiūra
5ab ir III ab klasių mokinių adaptacija 4-29 d. V. Doveiko
I – IV gim. klasių ugdymo proceso analizė lapkritis M. Petrusevič

lapkričio mėn. renginių planas 2019

spalio mėn. renginių planas 2019

rugsėjo mėn. renginių planas 2019

gegužės mėn renginių planas

balandžio mėn renginių planas 2019

kovo mėn renginių planas 2019
vasario mėn. renginių planas 2019 m

sausio men_renginiu planas 2019

lapkričio mėn. renginių planas 2018

spalio mėn. renginiu planas 2018

renginiu planas_rugsėjis_2018

 vasario mėn. renginių planas 2018 m

sausio mėn. renginių planas 2018 m

gruodžio men planas 2017

lapkricio men. planas 2017 m.

spalio men. planas 2017 m.