Renginų planai

Vilniaus JUZEFO IGNACIJAUS KRAŠEVSKIO GIMNAZIJA

2019/2020 M.M. KOVO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS

Veiklos pavadinimas Data Atsakingo v., pavardė
Mokytojų, metodinės grupės, mokyklos tarybos, direkciniai posėdžiai
Metodinių grupių susirinkimai:    
Kūno kultūros mokytojų metodinės grupės susirinkimas. 3 d. D. Naruševičienė
Profsajungos komiteto susirinkimas 12 d. Z.Kobiak
Metodinės tarybos posėdis:    
Direkciniai posėdžiai 2, 9, 16, 23, 30 d. administracija
Pagalba mokiniui
Sąmoningumo didinimo mėnuo BE PATYČIŲ, klasės valandėlės kovas Klasės auklėtojos, E.Palkovska
Teisinė atsakomybė Ia kl.,   7ab kl. 12 d. E.Palkovska, policijos atstovai.,auklėtojos
Atvirų durų diena 13 d. M.Dunovska, J.Dunovska
Teisinė atsakomybė Ib kl. 19 d. E.Palkovska, policijos atstovai, R.Slavinskienė
Elektroninės patyčios 7a,7b kl. 20 d. E.Palkovska, auklėtojos, policijos atstovai
Karjeros ugdymas. Individualios konsultacijos mokiniams, tėvams, mokytojams kovas

(III-V)

R .Koševska

 

Akcija gimnazijojė  0-IVgimn. kl. ,,Be Patyčių“ 26 d. Mokinių savivalda, E.Palkovska
Olimpiados, konkursai, renginiai
Dalyvavimas Nacionaliniame diktante 2 d. J. Čereškienė
Lietuvių kalbos dienos 0-IV klasėms 2-6 d. Lietuvių kalbos mokytojos
8-ų klasių mokinių anglų kalbos olimpiados I etapas. 3 d. Anglų kalbos mokytojai
Lietuvių kalbos olimpiada 3-4 klasėms 3 d. J. Pukšta, D. Bagdonienė
Kalbų kengūra 4 d. Anglų k. mokytojai
Integruota lietuvių ir istorijos pamoka skirta Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo  metinėms. 4 d. V. R. Kaminskaitė

G.Bartosevič

Tarptautinis matematikos konkursas EUKLIDAS II etapas 5d. V. Kerbed
Tarptautinis matematikos konkursas PANGEA 2020 II etapas 7d. V. Kerbed
Vilniaus miesto 5 klasių mokinių anglų kalbos konkursas „ The Secrets of Albion”. 10 d. O. Novicka
Renginys skirtas kovo 11-tąjai „Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena – 30 metų” 10 d. Lietuvių kalbos mokytojos

V. Šelkovski, J. Stupenko

Tarptautinis piešinių Polonijos konkursas „Iliustruokite bet kurios lenkiškos dainos fragmentą“ 10 d. I. Kogarko
Grafikos darbų paroda gimnazijoje: ,,Švenčių ir atmintinų datų kalendorius”Kaligrafijos šrifto menas. 6–8 kl. I-II kl. 13 d. R .Koševska

 

Paroda „Lenkijos 20 metų NATO“ 13-16 d. G. Bartosevič
Tarptautinis literatūrinis Polonijos jaunimo konkursas 15 d. I.Kogarko
II P. Pozlevičiaus raiškiojo skaitymo konkursas 17 d. Lenkų kalbos mokytojos
Dalyvavimas konkurse,,Vėversėlis” 18 d. I.Kogarko
Respublikinė lenkų kalbos ir literatūros olimpiada  18-20 d. R. Slavinskienė J.Szczyglovska
Vilniaus miesto 9-12 (gimnazijų i-iv) klasių mokinių užsienio kalbų festivalis „Poezijos balsai“ 19 d. B.Vincaitienė
Tarptautinis matematikos konkursas KENGŪRA 19 d. V. Doveiko, matematikos mokytojai
Lenkų kalbos 3-4 klasių olimpiada 23 d. I.Kogarko, M. Dunovska
Netradicinė pamoka su IIa/b klasėms su Lenkijos gynybos atašė plk. ltn. Piotr Sadyś. 23 d. G.Bartosevič
8 klasių fizikos olimpiada 24 d. P. Stankevič
Matematikos atvira pamoka 7a klasėje 31 d. V. Kerbed
Edukacinis konkursas „Olympis 2020-pavasario sesija” kovas. Anglų k.mokytojai
Vilniaus gimnazijų žaidynių vaikinų tinklinio pogrupio varžybos. kovas D. Naruševičienė
Tarptautinis dailės konkursas Krokuvoje ,,Dainos iliustracija“ kovas Pradinių klasių mokytojos
Piešinių konkursas „Gimiau laisvoje Lietuvoje” kovas Lietuvių kalbos mokytojos
Konkursas „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija” kovas I. Čereškaitė
Konkursas „Žmogus gamtoje, gamta žmoguje” kovas I.Čereškaitė
Dalyvavimas konkurse „Olympis 2020 – Pavasario sesija“ Informacinės technologijos – I klasė kovas J. Voloncevič
Dalyvavimas Mokslo-Lab anglų kalbos olimpiadoje kovas O.Novicka
Edukacinės išvykos, užsiėmimai
Išvyka į miesto čiuožyklą (IIab klasės) 3 d. O. Lukatijevski, M. Noreikienė
eTwinning projektas „Co kryją słowa?” (Ką slepia žodžiai?) skirtas Tarptautinei gimtosios kalbos dienai (8a kl.) Kovas R. Slavinskienė
Draugiškoji socialinio emocinio ugdymo olimpiada “Dramblys” (6a kl.) Kovas R. Slavinskienė
Edukaciniai užsiėmimai Saugaus Vilniaus centre: priešmokyklinė grupė ir  1-4 klasės 2 d.

6 d.

J.Dunovska

J.Račevska,  J.Voloncevič, I.Kogarko M.Dunovska

Kaziuko mūgė 0-4 klasė 5 d. Z Kobiak,

Pradinių klasių mokytojos

Neformalus ugdymas
Teatras ,,Drakoniukas“ 4 d. Pradinių klasių mokytojos
Ekskursija : Jono Pauliaus II pėdomis”I 13 d. R. Gvazdaityte
Pamoka  V. Kasiulio dailės muziejuje: Edukacinė programa parodoje „Vladas Žilius (1939–2012). Atminties spalvos“ 18 d. R .Koševska

 

Gimnazijinių klasių mergaičių tarpklasinės tinklinio varžybos. (penktadieniais) kovas D. Naruševičienė
5-8 klasių berniukų futbolo varžybos (pirmadieniais) kovas O. Lukatijevski
Profesinės kvalifikacijos tobulinimas, gerosios patirties sklaida
IT seminaras “Pristatimų rengimas” 6, 20 d. I.Kogarko, J. Voloncevič
Viešoji konsultacija lenkų k. mokytojoms (II dalis) „Ugdymo ir vertinimo proceso tobulinimo kryptys tautinių mažumų gimtųjų kalbų pamokose” 10 d. R. Slavinskienė
Oxford konferencija “From language lessons to life lessons” 21 d. B.Vincaitienė
IT seminaras “Sumaniau apsipirkime ir atsiskaityme internetu” 23, 27 d. I. Kogarko
Mokymai UK konsultantams:   „Bendrojo priėmimo į aukštąsias mokyklas sistema LAMA BPO” 2020/2021 m. m.” 24 d. R .Koševska

 

Atvira pamoka Vilniaus m. kūno kultūros mokytojams “Parengiamieji pratimai ir žaidimai tinklinio technikos elementams tobulinti”. 26 d. D. Naruševičienė
Kompiuterinio raštingumo kursai 26-28 d. S. Malmyga, D.Bagdonienė
Lituanistų konferencija “Kalba, literatūra, mokykla ir kitos mūsų gyvenimo jungtys„ 27-28 d. S.Malmyga
Ugdomoji priežiūra
1-8, I-IV kl. Matematikos pamokų stebėjimas kovas V. Doveiko
I – IV gim. klasių ugdymo proceso analizė kovas M. Petrusevič

kovo mėn. renginių planas 2020

vasario mėn. renginių planas 2020

sausio mėn. renginių planas 2020

gruodžio mėn. renginių planas 2019

lapkričio mėn. renginių planas 2019

spalio mėn. renginių planas 2019

rugsėjo mėn. renginių planas 2019

gegužės mėn renginių planas

balandžio mėn renginių planas 2019

kovo mėn renginių planas 2019
vasario mėn. renginių planas 2019 m

sausio men_renginiu planas 2019

lapkričio mėn. renginių planas 2018

spalio mėn. renginiu planas 2018

renginiu planas_rugsėjis_2018

 vasario mėn. renginių planas 2018 m

sausio mėn. renginių planas 2018 m

gruodžio men planas 2017

lapkricio men. planas 2017 m.

spalio men. planas 2017 m.