1,2%

Mieli mokinių tėveliai, gimnazijos darbuotojai ir kiti mūsų draugai bei rėmėjai!

Nuoširdžiai dėkojame visiems prisidėjusiems prie Vilniaus Juzefo Ignacijaus Kraševskio gimnazijos plėtros ir skyrus 1,2 procentus savo pajamų mokesčio.

Pagarbiai,
administracija

Jums nutarus 1,2 % savo pajamų mokesčio skirti Vilniaus Juzefo Ignacijaus Kraševskio gimnazijai, reikia užpildyti specialią formą FR0512.

Prašymas už 2021 metus teikiamas tokiais būdais:

  • elektroniniu būdu per elektroninio deklaravimo sistemą (per EDS http://deklaravimas.vmi.lt);
  • pateikti ir per e.VMI mobiliąją aplikaciją.

Kad kiekvienais metais nereikėtų teikti prašymo, remiant pasirinktą paramos gavėją, galima paskirti pajamų mokesčio dalį iš karto 5 metams (praėję pastarieji ir 4 ateinantys kalendoriniai metai).  Kadangi, įgyvendinus mokesčių reformą, darbo užmokestis padidintas 1,289 karto (iki mokesčių) ir pakeistas gyventojų pajamų mokesčio (GPM) tarifas, pasikeitė ir gyventojų paramai skiriamos GPM dalys – paramos gavėjams (tarp jų ir meno kūrėjams, išskyrus profesines sąjungas ar jų susivienijimus) bus galima skirti iki 1,2 proc. GPM (anksčiau buvo 2 proc.).

Informacija ir konsultacijos

  1. VMI Mokesčių informacijos centro telefonu 1882;
  2. interneto svetainėje www.vmi.lt.

Formas pildyti iki š.m. gegužės mėn. 2 d.

Vilniaus Juzefo Ignacijaus Kraševskio gimnazijos rekvizitai:

Vilniaus Juzefo Ignacijaus Kraševskio gimnazija

Rugiagėlių g. 15, Vilnius

Į.k. 190007878

Gautų iki 1,2 procentų GPM (gautų pagal labdaros ir paramos įstatymą) lėšų gavimo, apskaitos ir panaudojimo Vilniaus J. I. Kraševskio gimnazijos tvarkos aprašas

2 PROC. PAJAMŲ MOKESČIO LĖŠŲ 2012.03.31 – 2013.02.05 LAIKOTARPIO ATASKAITA

2 PROC. PAJAMŲ MOKESČIO LĖŠŲ 2014.01.01-2014.12.29 LAIKOTARPIO

2 PROC. PAJAMŲ MOKESČIO LĖŠŲ 2015.01.01-2015.12.31 LAIKOTARPIO ATASKAITA