Prašymas

…………………………………………………………………………………………..

(vardas ir pavardė didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis)

………………….. …………..…….………………………………………………Tel. 8 ~ ……………….………

                             (deklaruojamos gyvenamosios vietos adresas, telefonas)

 

 

Vilniaus Juzefo Ignacijaus Kraševskio gimnazijos

Direktorei Gelenai Juchnevič

PRAŠYMAS

DĖL PRIĖMIMO Į MOKYKLĄ

 

201_–________

 

Prašau priimti mano sūnų (dukrą) ……………………………………………………………………………….

 asmens kodas ……………………………………………………. į Jūsų vadovaujamos gimnazijos …..  klasę.

.………………………………………………    (Parašas)                                      (Vardas ir pavardė)

Prašymo forma Prasymas