Zakup strojów ludowych dla zespołu „Pierwiosnki” z Nowej Wilejki

Dofinansowanie w ramach projektu “Polonia i Polacy za Granicą 2023” na zakup strojów krakowskich dla zespołu “Pierwiosnki” w Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego w Wilnie, otrzymane w grudniu 2023 roku, znacząco wpłynęło na kształtowanie świadomości patriotycznej uczniów. Dwa zakupione komplety strojów nie tylko podkreśliły umiejętności muzyczne zespołu, lecz także wzmocniły więzi społeczne oraz tożsamość kulturową. W placówce z polskim językiem nauczania priorytetem jest kreowanie patriotyzmu wśród młodzieży i pielęgnowanie tej wartości w społeczności szkolnej. Dzięki dofinansowaniu udało się zorganizować unikalne prezentacje artystyczne inspirujące uczniów do szacunku i pielęgnowania polskich tradycji. Wsparcie finansowe przyczyniło się do podniesienia świadomości kulturowej w gimnazjum, umożliwiając jednocześnie zespołowi “Pierwiosnki” wyraziste przekazanie swojego patriotycznego przesłania.