Mokyklos tarybos veiklos planas

Gimnazijos tarybos tikslas:

Talkininkauti Vilniaus Juzefo Ignacijaus Kraševskio gimnazijos bendruomenei, gerinant ugdymo proceso kokybę ir įgyvendinant svarbiausius gimnazijos uždavinius.

Gimnazijos veiklos tarybos uždaviniai:

  1. Teikti gimnazijos administracijai pasiūlymų dėl gimnazijos veiklos tobulinimo;
  2. Svarstyti ugdymo proceso aprūpinimo, paramos gimnazijai ir kitas gimnazijos bendruomenėje atsiradusias problemas;
  3. Stiprinti gimnazijos savivaldos susivienijimų veiklą;
  4. Teikti įvairiapusę pagalbą gimnazijos bendruomenės nariams.

Gimnazijos tarybos veiklos planas 2021-2022 m. m.

Gimnazijos tarybos veiklos planas 2020-2021 m. m.

Gimnazijos Tarybos veiklos planas 2019-2020m. m.

Gimnazijos Tarybos veiklos planas 2018-2019m. m.