Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė

Antonina Michajlovskaja – visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti sveikatos priežiūrą gimnazijoje.

el.paštas: antonina.michailovskaja@vvsb.lt

Visuomenės sveikatos specialisto pagrindinės atsakomybės:

 • konsultuoti ugdymo įstaigos bendruomenę sveikatingumo klausimais;
 • organizuoti ir vesti veiklas ugdymo įstaigos bendruomenei sveikatos stiprinimo ir išsaugojimo temomis;
 • organizuoti lėtini ligų profilaktiką (koordinuoti savirūpos organizavimo procesus);
 • suteikti pirmąją pagalbą bei tikrinti mokinių asmens higieną;
 • prižiūrėti mokinių maitinimo organizavimo atitiktį teisės aktams;
 • tvarkyti ir analizuoti mokinių sveikatos pažymėjimus;
 • analizuoti sergamumą ir kitus sveikatos rodiklius;
 • prižiūrėti ugdymo įstaigos aplinkos atitiktį higienos normoms bei teikti siūlymus dėl sveikatai palankio aplinkos;
 • planuoti ir organizuoti sveikatingumo projektus;
 • rengti ir dalintis medžiaga apie sveikatos stiprinimą;
 • dalyvauti užkrečiamųjų ligų plitimo valdyme.

Visais išvardintais klausimais galima kreiptis el. paštu: antonina.michailovskaja@vvsb.lt, telefonu +370 604 706 38 arba per Manodienyną nurodytu darbo laiku. Esant poreikiui darbo valandomis sveikatos priežiūros specialisto kabinete

Gimnazijos visuomenės sveikatos specialisto darbo laikas:

Pirmadienis        13.30 – 19.30 val. (lyginėmis mėnesio dienomis) Pietų pertrauka: 16.30 – 17.00

7.00 – 13 00 val. (nelyginėmis mėnesio dienomis) Pietų pertrauka: 12.00 – 12.30

Antradienis        7.00 – 13 00 val.  Pietų pertrauka: 12.00 – 12.30

Trečiadienis      13.30 – 19.30 val.  Pietų pertrauka: 16.30 – 17.00

Ketvirtadienis   13.30 – 19.30 val. (lyginėmis mėnesio dienomis) Pietų pertrauka: 16.30 – 17.00

7.00 – 13 00 val. (nelyginėmis mėnesio dienomis) Pietų pertrauka: 12.00 – 12.30

Penktadienis       13.45 – 19.45 val. Pietų pertrauka 16.30 – 17.00

www.vilniussveikiau.lt