Rezultatai

2019 m. valstybinių brandos egzaminų rezultatai

Lietuvių kalba ir literatūra

Laikė

16-100

16-35

36-85

86-100

Sk.

Proc.

Sk.

Proc.

Sk.

Proc.

Sk.

Proc.

Vilniaus m. savivaldybė

3740

3385

90,51

1122

30

1712

45,78

551

14,93

Gimnazija

37

17

45,95

14

37,84

3

8,11

Užsienio kalba (anglų)

Laikė

16-100

16-35

36-85

86-100

Sk. Proc. Sk. Proc. Sk. Proc. Sk. Proc.
Vilniaus m. savivaldybė 3973 3919 98,64 394 9,92 1749 44,02 1776 44,7
Gimnazija 43 41 95,35 9 20,93 24 55,81 8

18,6

Užsienio kalba (rusų)

Laikė 16-100 16-35 36-85 86-100
Sk. Proc. Sk. Proc. Sk. Proc. Sk. Proc.
Vilniaus m. savivaldybė 696 695 99,86 25 3,59 215 30,89 455 65,37
Gimnazija 29 29 100 2 6,9 27 93,1

Matematika

Laikė 16-100 16-35 36-85 86-100
Sk. Proc. Sk. Proc. Sk. Proc. Sk. Proc.
Vilniaus m. savivaldybė 3400 2963 87,15 1296 38,12 1194 35,12 473 13,91
Gimnazija 31 31 100 11 35,48 19 61,29 1 3,23

Informacinės technologijos

Laikė 16-100 16-35 36-85 86-100

Sk.

Proc. Sk. Proc. Sk. Proc. Sk. Proc.
Vilniaus m. savivaldybė 587 569 96,93 194 33,05 192 32,71 183 31,18
Gimnazija 5 5 100 1 20 4 80

Biologija

Laikė 16-100 16-35 36-85

86-100

Sk. Proc. Sk. Proc. Sk. Proc. Sk. Proc.
Vilniaus m. savivaldybė 909 886 97,47 205 22,55 473 52,04 208 22,88
Gimnazija 7 7 100 1 14,29 6 85,71

Fizika

Laikė 16-100 16-35 36-85 86-100
Sk. Proc. Sk. Proc. Sk. Proc. Sk. Proc.
Vilniaus m. savivaldybė 471 464 98,51 92 19,53 267 56,69 105 22,29
Gimnazija 7 7 100 6 85,71 1

14,29

Istorija

Laikė 16-100 16-35 36-85 86-100
Sk. Proc. Sk. Proc. Sk. Proc. Sk. Proc.
Vilniaus m. savivaldybė 1679 1662 98,99 467 27,81 1049 62,48 146 8,7
Gimnazija 8 8 100 6 75 2 25

2018-2019 VBE rezultatai

2017-2018 m.m. VBE rezultatai

2016-2017 m.m. VBE rezultatai

2016-2017 m.m. abiturientų stojimas į aukštasia mokyklas

2016-2017 m.m. PUPP rezultatu palyginimas