Rezultatai

2019 m. valstybinių brandos egzaminų rezultatai

Lietuvių kalba ir literatūra

Laikė

16–100

16–35

36–85

86–100

Sk.

Proc.

Sk.

Proc.

Sk.

Proc.

Sk.

Proc.

Vilniaus m. savivaldybė

3740

3385

90,51

1122

30

1712

45,78

551

14,93

Gimnazija

37

17

45,95

14

37,84

3

8,11

Užsienio kalba (anglų)

Laikė

16–100

16–35

36–85

86–100

Sk. Proc. Sk. Proc. Sk. Proc. Sk. Proc.
Vilniaus m. savivaldybė 3973 3919 98,64 394 9,92 1749 44,02 1776 44,7
Gimnazija 43 41 95,35 9 20,93 24 55,81 8

18,6

Užsienio kalba (rusų)

Laikė 16–100 16–35 36–85 86–100
Sk. Proc. Sk. Proc. Sk. Proc. Sk. Proc.
Vilniaus m. savivaldybė 696 695 99,86 25 3,59 215 30,89 455 65,37
Gimnazija 29 29 100 2 6,9 27 93,1

Matematika

Laikė 16–100 16–35 36–85 86–100
Sk. Proc. Sk. Proc. Sk. Proc. Sk. Proc.
Vilniaus m. savivaldybė 3400 2963 87,15 1296 38,12 1194 35,12 473 13,91
Gimnazija 31 31 100 11 35,48 19 61,29 1 3,23

Informacinės technologijos

Laikė 16–100 16–35 36–85 86–100

Sk.

Proc. Sk. Proc. Sk. Proc. Sk. Proc.
Vilniaus m. savivaldybė 587 569 96,93 194 33,05 192 32,71 183 31,18
Gimnazija 5 5 100 1 20 4 80

Biologija

Laikė 16–100 16–35 36–85

86–100

Sk. Proc. Sk. Proc. Sk. Proc. Sk. Proc.
Vilniaus m. savivaldybė 909 886 97,47 205 22,55 473 52,04 208 22,88
Gimnazija 7 7 100 1 14,29 6 85,71

Fizika

Laikė 16–100 16–35 36–85 86–100
Sk. Proc. Sk. Proc. Sk. Proc. Sk. Proc.
Vilniaus m. savivaldybė 471 464 98,51 92 19,53 267 56,69 105 22,29
Gimnazija 7 7 100 6 85,71 1

14,29

Istorija

Laikė 16–100 16–35 36–85 86–100
Sk. Proc. Sk. Proc. Sk. Proc. Sk. Proc.
Vilniaus m. savivaldybė 1679 1662 98,99 467 27,81 1049 62,48 146 8,7
Gimnazija 8 8 100 6 75 2 25

2018-2019 VBE rezultatai

2017-2018 m.m. VBE rezultatai

2016-2017 m.m. VBE rezultatai

2016-2017 m.m. abiturientų stojimas į aukštasia mokyklas

2016-2017 m.m. PUPP rezultatu palyginimas