Ugdymas karjerai

„Kiekvienas yra gimęs būti nugalėtoju, bet norint juo tapti, reikia planuoti, ruoštis ir tikėtis nugalėti.“ Z. Ziglar

Ugdymo karjerai tikslas – sudaryti mokiniams sąlygas ugdytis karjeros kompetencijas, būtinas sėkmingam mokymosi krypties, profesijos, darbinės veiklos pasirinkimui ir mokymuisi visą gyvenimą.

Karjeros ugdymo paslaugos:

  • Individualios ir grupinės konsultacijos mokiniams ir pagalba jiems renkantis profesiją.
  • Integruotos dalyko ir ugdymo karjerai pamokos, klasės valandėlės ir konsultacijos skirtos karjeros planavimui, savęs pažinimui.
  • Karjeros savaitė gimnazijoje – susitikimai su įvairių profesijų atstovais.
  • Susitikimų, paskaitų, išvykų, ekskursijų organizavimas, bendradarbiaujant su universitetais, kolegijomis, profesinėmis mokyklomis, buvusiais mokiniais, mokinių tėvais.

Naudingos nuorodos

Ugdymo karjerai paslaugas teikia Žaneta Sventickienė

Registracija el. paštu zaneta.sventickiene@vjikg.lt