Karjeros ugdymas

TAVO KARJERA YRA TAVO RANKOSE…

Šiandien karjera suvokiama kaip visą gyvenimą trunkantis asmens mokymosi, saviraiškos ir darbo kelias, o sėkminga karjera – tai dar ir gebėjimas derinti darbą, laisvalaikį, gyvenimą šeimoje ir jausti pasitenkinimą savo gyvenimo kelio pasirinkimu. Sėkmingam karjeros keliui mokinys turėtų pradėti ruoštis dar mokykloje. Jam turi padėti mokytojai, karjeros veiklų koordinatoriai, tėvai. Padedamas jų, mokinys turi išmokti konstruktyviai žvelgti į ateitį: išmokti sistemingai kaupti žinias, lavinti gebėjimus, ugdytis kompetencijas, padėsiančias rinktis studijų kryptį, profesinę veiklą, bei planuoti savo vietą darbo rinkoje.

Ugdymą karjerai GI – G IV kl. mūsų gimnazijoje 2019/2020 m. m.

vykdo  ugdymo karjeros koordinatorė,  dailės mokytoja Regina Koševska

Kontaktai:

el.paštas: regina.kosevska@gmail.com, kariera.szkola@gmail.com

Facebook paskyra: Planowanie kariery/ Strefa młodzieży

Darbo laikas ir vieta – Dailės dirbtuvė

Individualių konsultacijų mokiniams, tėvams laikas:

Trečiadienis 8.30 –  9.30

Ketvirtadienis 10.30 -12.30

Penktadienis 13.50 – 16.00

Dėl konsultacijų jums patogiu laiku galima tartis individualiai arba elektroniniu paštu. Karjeros koordinatorius teikia individualias ir grupines konsultacijas (mokiniams/tėvams), padeda naudotis spec. puslapiais internete

Ugdymo karjerai  tikslas – sudaryti sąlygas mokiniams ugdyti karjeros kompetencijas, būtinas sėkmingam mokymosi krypties, profesijos ar darbinės veiklos pasirinkimui.

Kiekvienas mokinys turi išmokti konstruktyviai žvelgti į ateitį:

išmokti sistemingai kaupti žinias, lavinti gebėjimus, ugdytis kompetencijas,

padėsiančias rinktis studijų kryptį, profesinę veiklą, bei planuoti savo vietą darbo rinkoje.

Siekiama, kad mokiniai:

 • pažintų savo asmenybės savybes, gabumus, interesus, galėtų juos kritiškai vertinti ir taikyti planuojant ir įgyvendinant savo karjerą.
 • gebėtų rasti reikalingą informaciją apie profesijas, tolesnio mokymosi, darbo ieškos ir įsidarbinimo galimybes.
 • įvertintų darbo pasaulio kaitos tendencijas ir gebėtų jas analizuoti planuojant savo karjerą.
 • gebėtų koreguoti karjeros ir gyvenimo tikslus, atsižvelgiant į asmeninius ir aplinkos pokyčius.
 • būtų pasirengęs sėkmingai pereiti į kitą karjeros aplinką ir ieškoti darbo.

Koordinatorius karjerai mokiniams padeda:

 • išsiaiškinti karjeros žingsnius;
 • išsitirti mokymosi stilių, stipriąsias puses, polinkį į tam tikrą veiklą;
 • išsiaiškinti, koks mokinio profesinis kryptingumas, kokios profesijos jam labiausiai tinka.rasti informaciją, kur galima mokytis norimos specialybės;
 • atsirinkti naujausią informaciją apie priėmimo sąlygas į įvairias mokymo įstaigas;
 • susipažinti su studijų mokymo programomis, kryptimis, priėmimo tvarkomis;
 • susidaryti individualų ugdymosi planą;
 • suprasti, kaip pildomas prašymas stojant į Lietuvos aukštąsias mokyklas;
 • pasirinkti mokymosi įstaigą baigus II klasę;
 • rasti reikalingą informaciją profesinio informavimo leidiniuose, virtualioje erdvėje.

Tėvams:

 • individualiai, susitarus iš anksto, konsultuoja tėvus ir mokinius įvairiais karjeros klausimais.

Karjeros koordinatorė tau padės:

 • geriau pažinti savo gebėjimus, pomėgius ir įgūdžius;
 • rinkti informaciją apie aukštąjį mokslą, susipažinti su įvairiomis profesijomis;
 • susipažinti su įvairiomis internetinėmis svetainėmis ir atsirinkti darbo, praktikos ir savanorystės pasiūlymus;
 • sukurti CV, motyvacinį laišką, karjeros planą.

Ugdymą karjerai reglamentuojantys dokumentai:

 • Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašas 2012 m. liepos mėn. 4 d. ĮSAK nr. V-1090/A1-314
 • Valstybės projektas “Profesinio orientavimo sistemos veiklos tobulinimas ir plėtra” Nr. VPI-2.3-ŠMM-01-V-01-002 “Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme (I etapas)”
 • Bendrojo lavinimo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų mokinių ugdymo karjerai modelis (2011 m. rugsėjo mėn. 28 d.)

Pagrindiniai dokumentai:

 • Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašas patvirtintas LR Švietimo ir mokslo ministro ir LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. liepos mėn. 4 d. įsakymu Nr. V-1090/A1-314)
 • Ugdymo karjerai programa (patvirtinta LR Švietimo ir mokslo ministro 2014 m. sausio mėn. 15 d. Įsakymu Nr. V-72)

Ugdymo karjerai informacinė svetainė

Interneto svetainės:

Profesinis informavimas

Profesijų pasaulis

Darbo pasaulis

Licencjuoti testai

Švietimo ir mokslo institucijos

Sėkmės!

Neužmiršk, kad mokykloje Tavęs laukia visada pasiruošusi patarti karjeros konsultantų komanda!