Karjeros ugdymas

TAVO KARJERA YRA TAVO RANKOSE…

Sėkmingam karjeros keliui mokinys turėtų pradėti ruoštis dar mokykloje. Jam turi padėti
mokytojai, karjeros veiklų koordinatoriai, tėvai. Padedamas jų, mokinys turi išmokti konstruktyviai žvelgti į ateitį: išmokti sistemingai kaupti žinias, lavinti gebėjimus, ugdytis kompetencijas, padėsiančias rinktis studijų kryptį, profesinę veiklą, bei planuoti savo vietą darbo rinkoje.
Ugdymą karjerai GI – G IV kl. mokiniams mūsų gimnazijoje 2020/2021 m. m. vykdo
ugdymo karjeros koordinatorė, dailės mokytoja Regina Koševska.

Kontaktai:
Dėl konsultacijų galima tartis individualiai.
• Facebook Messenger: Regina Koszewska
• El.paštas: regina.kosevska@vjikg.lt, kariera.szkola@gmail.com
• Facebook puslapis: Planowanie kariery / Strefa młodzieży
Individualių online konsultacijų laikas mokiniams, tėvams ir mokytojams:
✓ Trečiadieniais 15:30 – 17:00
✓ Ketvirtadieniais 10:30 – 11:30, 14:30 – 16:00

Konsultacijų temos:
• Profesijos
• studijų programos
• studijų pasirinkimas
• valstybiniai egzaminai
• studijos
• stojamieji egzaminai
• savanorystės galimybės
• darbo paieška
• mokymosi motyvacija ir t.t.

Pasirinktinai:
a) TRUMPA ONLINE KARJEROS KONSULTACIJA:
(KLAUSIMAS-ATSAKYMAS)
• Išsamus atasakymas į vieną užduotą klausimą;
• Pateikiamas atsakymas su naudingų nuorodų ir literatūros sąrašu (priklauso nuo klausimo
pobūdžio).b) INDIVIDUALI KARJEROS KONSULTACIJA ONLINE:
(Pokalbio trukmė iki 45 min.)
• Rūpimų klausimų aptarimas pokalbio metu
• Išsamesnė rūpimos temos analizė, diskusija.
Mokinių ugdymas karjerai sukuria sąlygas ugdyti karjeros kompetencijas. Kompetencijų ugdymo
procesu siekiama sudaryti sąlygas mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, būtinas sėkmingam mokymosi krypties, profesijos ar darbinės veiklos pasirinkimui, perėjimui iš mokymosi aplinkos į darbinę aplinką, tolesnei profesinei raidai ir mokymuisi visą gyvenimą.
Dokumentai
• Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašas – patvirtintas LR švietimo ir mokslo ministro
ir LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-1090/A1-314;
• Ugdymo Karjerai programa mokiniams, besimokantiems pagal pradinio, pagrindinio,
vidurinio ir profesinio mokymo programą“ (2012 m, Vilnius).

Naudingos nuorodos:
www.mukis.lt – mokinių ugdymo karjerai informacinė svetainė,
www.lamabpo.lt – Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrojo priėmimo organizavimui,
www.aikos.smm.lt – studijų ir mokymo programos, švietimo ir mokslo institucijos ir pan.,
www.kalba.lt – mokslas ir studijos užsienyje,http://ec.europa.eu/ploteus/portal;