Metodinės grupės

Mūsų gimnazijoje veikia 8 metodinės grupės

1.Pradinių klasių metodinė grupė

Pradinio ugdymo mokytojos:

Marija Dunovska –  mokytoja ekspertė

Jadvyga Voloncevič – mokytoja metodininkė

Jolanta Račevska – vyresnioji mokytoja

Irena Kogarko – mokytoja metodininkė

Ina Pavliuk – mokytoja (Vaiko priežiūros atostogos)

Julija Dunovska – priešmokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja

2021-2022 m. m. Pradinio ugdymo metodinės grupės veiklos planas

2020-2021 m. m. Pradinio ugdymo metodinės grupės veiklos planas

2019-2020 m.m. Pradinio ugdymo metodinės grupės veiklos planas

2018-2019 m.m. Pradinio ugdymo metodinės grupės veiklos planas

2017-2018 m.m. Pradinio ugdymo metodinės grupės veiklos planas

2. Lietuvių kalbos mokytojų metodinė grupė

Lietuvių kalbos mokytojos:

Ieva Čereškaitė – lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja

Joana Čereškienė  – lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

Jadvyga Pukšta – lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja

Dovilė Bagdonienė – lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja

Virginija Stankevičienė – lietuvių kalbos mokytoja

Alina Valiučko – lietuvių kalbos mokytoja

Violeta Stefanovič – lietuvių kalbos mokytoja

2022 m. Lietuvių kalbos ir literatūros metodinės grupės veiklos planas

2021-2022 m.m. Lietuvių kalbos ir literatūros metodinės grupės veiklos planas

2020-2021 m.m. Lietuvių kalbos ir literatūros metodinės grupės veiklos planas

2019-2020 m.m. Lietuvių kalbos ir literatūros metodinės grupės veiklos planas

2018-2019 m.m. Lietuvių kalbos ir literatūros metodinės grupės veiklos planas

2017-2018 m.m. Lietuvių kalbos ir literatūros metodinės grupės veiklos planas

3. Lenkų kalbos metodinė grupė

Lenkų kalbos mokytojos:

Vanda Andrušanec – lenkų kalbos mokytoja ekspertė

Renata Slavinskienė – lenkų kalbos vyresnioji mokytoja

Joana Szczyglovska – lenkų kalbos mokytoja metodininkė

Regina Pašuta – lenkų kalbos mokytoja  metodininkė

2022-2023 m.m. lenkų kalbos metodinės grupės veiklos planas

2021-2022 m.m. lenkų kalbos metodinės grupės veiklos planas

2020-2021 m.m. lenkų kalbos metodinės grupės veiklos planas

2019-2020 m.m. lenkų metodinės grupės veiklos planas

2018-2019 m.m. Lenkų kalbos metodinės grupės veiklos planas

2017-2018 m.m. Lenkų kalbos metodinės grupės veiklos planas

4.  Užsienio kalbų metodinė grupė

Vitalij Klimovič – anglų kalbos mokytojas metodininkas

Olga Novicka – anglų kalbos metodininkė

Božena Vincaitienė – anglų kalbos vyr. mokytoja

Kristina Disevič – anglų kalbos vyr. mokytoja

Žaneta Sventickienė – vokiečių kalbos metodininkė

2022-2023 m.m. užsienio kalbų metodinės grupės veiklos planas

2021-2022 m.m. užsienio kalbų metodinės grupės veiklos planas

2020-2021 m. m. užsienių kalbų metodinės grupės veiklos planas

2019-2020 m.m. užsienio kalbų metodinės grupės veiklos planas

2018-2019 m.m. Užsienio kalbų metodinės grupės veiklos planas

2017-2018 m.m. Užsienio kalbų metodinės grupės veiklos planas

5. Gamtos ir tiksliųjų mokslų metodinė grupė

Gamtos ir tiksliųjų mokslų mokytojai:

Pavel Stankevič – fizikos mokytojas ekspertas

Veslava Doveiko – matematikos vyresnioji mokytoja

Česlava Kovaliauskienė – chemijos vyresnioji mokytoja

Jolanta Šalkovska – biologijos vyresnioji mokytoja

Evelina Gricevič – biologijos vyresnioji mokytoja

Teresa Adamovič – matematikos mokytoja metodininkė

Vika  Žabelovič – matematikos mokytoja (vaiko priežiūros atostogose)

Nijolia Siniavskaja – matematikos vyresnioji mokytoja

Violeta Kerbed – matematikos mokytoja metodininkė

Pavel Mechovičius – informacinių technologijų vyresnysis mokytojas

Oleg Kogarko – informacinių technologijų vyresnysis mokytojas

2022-2023 m.m. Gamtos ir tiksliųjų mokslų metodinės drupės veiklos planas

2021-2022 m.m. Gamtos ir tiksliųjų mokslų metodinės drupės veiklos planas

2020-2021 m.m. Gamtos ir tiksliųjų mokslų metodinės drupės veiklos planas

2019-2020 m.m. Gamtos ir tiksliųjų mokslų metodinės grupės veiklos planas

2018-2019 m.m. Gamtos ir tiksliųjų mokslų metodinės grupės veiklos planas

2017-2018 m.m. Gamtos ir tiksliujų mokslų metodinės grupės veiklos planas

6. Socialinių mokslų ir dorinio ugdymo grupė

Valdemar Šelkovski – istorijos mokytojas metodininkas

Gelena Juchnevič – istorijos vyresnioji mokytoja

Greta Bartosevič – istorijos mokytoja

Valdemar Doveiko – geografijos vyr. mokytojas

Tatjana Koženevska – geografijos mokytoja metodininkė

Rita Gvazdaitytė – tikybos vyresnioji mokytoja

Eva Palkovska – etikos vyresnioji mokytoja

Marek Petrusevič – ekonomikos ir verslumo mokytojas

2022-2023 m.m. socialinių mokslų ir dorinio ugdymo metodinės grupės veiklos planas

2021 – 2022 m.m. socialinių mokslų ir dorinio ugdymo metodinės grupės veiklos planas

2020 – 2021 m.m. socialinių mokslų ir dorinio ugdymo metodinės grupės veiklos planas

2019-2020 m.m. socialinių mokslų ir dorinio ugdymo metodinės grupės veiklos planas

2018-2019 m.m. Socialinių mokslų ir dorinio ugdymo metodinės grupės veiklos planas

2017-2018 m.m. Socialinių mokslų ir dorinio ugdymo metodinės grupės veiklos planas

7.  Menų ir technologijų metodinė grupė

Zyta Kobiak – technologijų vyresnioji mokytoja

Valdemar Doveiko – fotografijos mokytojas

Zbignev Boguško – technologijų mokytojas

Regina Koševska – dailės mokytoja metodininkė

Janina Stupenko – muzikos vyr. mokytoja

2022-2023 m.m. Menų ir technologijų metodinės grupės veiklos planas

2021-2022 m.m. Menų ir technologijų metodinės grupės veiklos planas

2020-2021 m.m. Menų ir technologijų metodinės grupės veiklos planas

2019-2020 m.m. Menų ir technologijų metodinės grupės veiklos planas

2018-2019 m.m. Menų ir technologijų metodinės grupės veiklos planas

2017-2018 m.m. Menų ir technologijų metodinės grupės veiklos planas

8. Fizinio ugdymo metodinė grupė

Dangira Naruševičienė – fizinio ugdymo mokytoj metodininkė

Olegas Lukatijevski – fizinio ugdymo vyresnysis mokytojas

Margarita Noreikienė – fizinio ugdymo vyresnioji mokytoja

2022 m. Fizinio ugdymo metodinės grupės veiklos planas

2020-2021 m. m. Fizinio ugdymo metodinės grupės veiklos planas

2019-2020 m.m. Kūno kultūros metodinės grupės veiklos planas

2018-2019 m.m. Kūno kultūros metodinės grupės veiklos planas 

2017-2018 m.m. Kūno kultūros metodinės grupės veiklos planas