Międzynarodowa wystawa „O dobro ojczyzny. Litwa i Polska w epoce Konstytucji 3 maja“

Uczniowie Ia klasy wraz z dyrektorem szkoły Heleną Juchniewicz zwiedzili wystawę w Pałacu Władców poświęconą 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja i Zaręczenia Wzajemnego Obojga Narodów. Pod koniec XVIII wieku zostały przyjęte trzy ważne dla cywilizacji zachodniej dokumenty, kładące podwaliny pod kształtowanie się nowoczesnego społeczeństwa, z których jednym była  Konstytucja 3 maja (1791 r.). Wszystkie te dokumenty łączył wspólny duch wolności epoki oświecenia. Pod względem radykalizmu Konstytucja 3 maja nie dorównywała programowym dokumentom rewolucji francuskiej, ale to właśnie ta konstytucja stała się granicą między demokracją szlachecką dawnej Polski i Litwy a współczesnością. Uczniowie dowiedzieli się, że Konstytucja 3 maja stała się granicą między dawną szlachtą polską i litewską a współczesnością.  Wystawa składa się z siedmiu części powiązanych ze sobą chronologicznie i tematycznie. Uczniowie dowiedzieli się o procesach reform i modernizacji w  XVIII wieku, „polskiej rewolucji”, głównych propagatorach nowych idei, podjętych działaniach w celu wzmocnienia państwa, jak tworzono porządek monarchii konstytucyjnej, jak zmieniała się treść pojęcia narodu i pojęcia drugiej Ojczyzny, nabierając stopniowo znaczenia symbolu wolności narodu.

Była to poznawcza i interesująca lekcja historii i podstaw obywatelstwa.