Metodinė taryba

Nuostatai

Veiklos planas

Gimnazijos metodinė taryba

Veslava Doveiko – direktoriaus pavaduotoja ugdymui, metodinės tarybos kuratorė

Joanna Szczyglovska – metodinės tarybos pirmininkė, lenkų kalbos mokytoja metodininkė

Vitalij Klimovič – metodinės tarybos sekretorius, anglų kalbos mokytojas metodininkas

Sigita Malmyga – lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja

Violeta Kerbed – matematikos mokytoja metodininkė

Irena Kogarko – pradinių klasių mokytoja metodininkė

Valdemar Šelkovski – istorijos mokytojas metodininkas

Zyta Kobiak – technologijų vyresnioji mokytoja

Dangira Naruševičienė – kūno kultūros vyresnioji mokytoja