Formalusis ugdymas

Mūsų pasiekimai

NMPP

Ugdymo planas

Veiklos planas

Ugdymo procesas:

 • Mokslo metų pradžia – rugsėjo 1 d.
 • Mokslo metų pabaiga  1–4 klasės – birželio 13 d.
 • Mokslo metų pabaiga IV klasės – gegužės 26 d.
 • Mokslo metų pabaiga  5–8, I–II  klasės – birželio 28 d.
 • Mokslo metų pabaiga III klasės – birželio 20 d.
 • Mokiniams skiriamos atostogos:
Atostogos Prasideda Baigiasi
Rudens 11 – 03 11 – 05
Žiemos (Kalėdų) 12 – 27 01 – 07
Žiemos atostogos 02 – 14 02 – 18
Pavasario (Velykų) 04 – 19 04 – 22
Vasaros: 1- 4 kl. 06 – 14 08 – 31
Vasaros: III kl. 06 – 21 08 – 31
Vasaros: 5-8 kl; I-II kl 06 – 29 08 – 31
 • gimnazijoje numatoma skirti  7 ugdymo dienas savaitgaliais 5–8 ir I–III kl. mokiniams, vykdant projektinę veiklą bei ugdymo procesą. Planuojamas darbas savaitgaliais:
  • Integruoto mokymo diena, lapkričio mėn.
  • Olimpinė (sveikatingumo ir sporto) diena, gegužės mėn.
  • Muziejų (ekskursijų) diena, birželio mėn.