Formalusis ugdymas

Mūsų pasiekimai

NMPP

Ugdymo planas

Veiklos planas

Ugdymo procesas:

 • Mokslo metų pradžia – rugsėjo 1 d.
 • Mokslo metų pabaiga  1–4 klasės – birželio 11 d.
 • Mokslo metų pabaiga IV klasės – birželio 4 d.
 • Mokslo metų pabaiga  5–8, I–II  klasės – birželio 26 d.
 • Mokslo metų pabaiga III klasės – birželio 18 d.
 • Mokiniams skiriamos atostogos:
Atostogos Prasideda Baigiasi
Rudens 10 – 30 11 – 03
Žiemos (Kalėdų) 12 – 27 01 – 05
Žiemos atostogos 02 – 19 02 – 23
Pavasario (Velykų) 04 – 02 04 – 05
Vasaros: 1- 4 kl. 06 – 12 08 – 31
Vasaros: III kl. 06 – 19 08 – 31
Vasaros: 5-8 kl; I-II kl 06 – 27 08 – 31
 • gimnazijoje organizuojama kultūrinė, meninė, pažintinė, kūrybinė, sportinė, praktinė, socialinė-pilietinė, prevencinė veiklai. 2 ugdymo dienos visiems mokiniams skiriamos veiklai:
  • Integruoto mokymo diena, spalio mėn.
  • Olimpinė (sveikatingumo ir sporto) diena, 1-4 kl. gegužės mėn., 5-8, I-III kl. birželio mėn.