Logopedas

Logopedas: Julija Dovgialo

Dirba Nr. 3B kabinete

Darbo laikas

Darbo diena

Darbo laikas
Pirmadienis 12.00 – 16.00
Antradienis 11.20 – 16.00
Trečiadienis 11.20 – 16.00
Ketvirtadienis 8.00 – 16.00
Penktadienis 8.00 – 15.10

Pagrindinės logopedo veiklos kryptys:

 • Tiria mokinių kalbą, nustato kalbos, kalbėjimo bei komunikacijos sutrikimus.
 • Sudaro kalbėjimo ir kalbos sutrikimų šalinimo programas.
 • Taiso mokinių kalbos bei kalbėjimo trūkumus.
 • Dirba su mokiniais, turinčiais rašymo bei skaitymo sutrikimų.
 • Bendradarbiauja su mokytojais, kurių klasėse yra sutrikusios kalbos mokinių.
 • Konsultuoja mokinių tėvus.
 • Jeigu reikia, sutrikusios komunikacijos mokinius siunčia pas gydytoją specialistą tyrimui.
 • Logopedo teikiamos paslaugos mokykloje
 • Logopedas tiria mokinių kalbą, išsiaiškina jų turimus kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos sutrikimus.
 • Dirba su mokiniais, turinčiais skaitymo ir rašymo problemų.
 • Išsiaiškina priežastis, sukeliančias kalbos, skaitymo ir rašymo sutrikimus.
 • Šalina kalbos, skaitymo ir rašymo sutrikimus.
 • Rengia individualias ir grupines konsultacijas tėvams ir pedagogams.
 • Dirba pagal individualias, grupines mokinių sakytinės ir rašytinės kalbos plėtojimo programas.
 • Nuolat palaiko ryšį su mokykloje dirbančiais specialistais bei dalyvauja mokyklos Vaiko gerovės komisijos veikloje.

Tėvai gali kreiptis į logopedę, jei:

 • vaikas netaisyklingai taria ar netaria garsų;
 • vaiko kalbos išsivystymas neatitinka amžiaus;
 • rašydamas praleidžia raides, sukeičia jas vietomis, vienas raides keičia kitomis.

Mokytojai gali kreiptis į logopedę, jei:

 • reikia pagalbos parenkant mokiniams mokymo medžiagą ir mokymo priemones;
 • iškilo klausimų dėl specialiosios pedagoginės pagalbos mokiniams teikimo.