KODĖL BŪTINA ATNAUJINTI UGDYMO TURINĮ

Ką reikia žinoti

UTA planas mokyklai

Kaip veikti diegiant atnaujintas BP

Kaip mokyklos vadovui pasirengti atnaujintu BP diegimui mokykloje

Švietimo pagalbos įstaigų vaidmuo diegiant atnaujintas bendrąsias programas

Dėmesys kiekvieno mokinio mokymuisi ir pažangai

Rekomendacijos mokykloms dėl specialiųjų mokymo priemonių pasirinkimo

Pasirengimo diegti atnaujintas BP įsivertinimo kriterijai

Veikimas kartu su socialiniais partneriais įgyvendinant atnaujintą ugdymo turinį

Tėvams apie mokinių pasiekimų patikrinimą. Kas keičiasi 2023 m.

Tėvams apie ugdymo turinio atnaujinimą (UTA)