Mokymosi sutartys

Kviečiame, esant galimybei, sutartį pasirašyti elektroninių būdų svetainėje www.svietimas.vilnius.lt arba neturint galimybes tai padaryti, atsisiųsti ir namie užpildyti priėmimo į Vilniaus Juzefo Ignacijaus Kraševskio gimnaziją sutartį, kurią prašome pristatyti  į gimnazijos raštinę arba atsakingam administracijos darbuotojui.

Būtina užpildyti ir pasirašyti 2 egzempliorius sutarčių.

Tik sudarius sutartis mokinys yra priimamas į mokyklą!

Sutartis priešmokyklinis ugdymas

Sutartis pradinis ugdymas

Sutartis pagrindinis ugdymas

Sutartis vidurinis ugdymas