Pareigybės aprašymai

Vilniaus Juzefo Ignacijaus Kraševskio gimnazijos darbuotojų pareigybių aprašymai

  • Administracija

VILNIAUS JUZEFO IGNACIJAUS KRAŠEVSKIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO UGDYMUI PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

VILNIAUS JUZEFO IGNACIJAUS KRAŠEVSKIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO ŪKIO REIKALAMS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

  • Pedagoginiai darbuotojai

VILNIAUS JUZEFO IGNACIJAUS KRAŠEVSKIO GIMNAZIJOS LOGOPEDO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

VILNIAUS JUZEFO IGNACIJAUS KRAŠEVSKIO GIMNAZIJOS SOCIALINIO PEDAGOGO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

VINIAUS JUZEFO IGNACIJAUS KRAŠEVSKIO GIMNAZIJOS PSICHOLOGO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

  • Biblioteka

VILNIAUS JUZEFO IGNACIJAUS KRAŠEVSKIO GIMNAZIJOS BIBLIOTEKININKO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

  • Mokytojai:
  1. Dorinio ugdymo mokytojai

VILNIAUS JUZEFO IGNACIJAUS KRAŠEVSKIO GIMNAZIJOS DORINIO UGDYMO VYRESNIOJO MOKYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

     2. Gimtoji (lenkų) kalba

VILNIAUS JUZEFO IGNACIJAUS KRAŠEVSKIO GIMNAZIJOS GIMTOSIOS (LENKŲ) KALBOS VYRESNIOJO MOKYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

VILNIAUS JUZEFO IGNACIJAUS KRAŠEVSKIO GIMNAZIJOS GIMTOSIOS (LENKŲ) KALBOS MOKYTOJO METODININKO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

VILNIAUS JUZEFO IGNACIJAUS KRAŠEVSKIO GIMNAZIJOS GIMTOSIOS (LENKŲ) KALBOS MOKYTOJO EKSPERTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

     3.  Lietuvių kalba

VILNIAUS JUZEFO IGNACIJAUS KRAŠEVSKIO GIMNAZIJOS LIETUVIŲ KALBOS MOKYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

VILNIAUS JUZEFO IGNACIJAUS KRAŠEVSKIO GIMNAZIJOS LIETUVIŲ KALBOS VYRESNIOJO MOKYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

VILNIAUS JUZEFO IGNACIJAUS KRAŠEVSKIO GIMNAZIJOS LIETUVIŲ KALBOS MOKYTOJO METODININKO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

    4. Užsienio kalba

VILNIAUS JUZEFO IGNACIJAUS KRAŠEVSKIO GIMNAZIJOS UŽSIENIO (ANGLŲ, RUSŲ, VOKIEČIŲ) KALBOS MOKYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

VILNIAUS JUZEFO IGNACIJAUS KRAŠEVSKIO GIMNAZIJOS UŽSIENIO (ANGLŲ, RUSŲ) KALBOS VYRESNIOJO MOKYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

VILNIAUS JUZEFO IGNACIJAUS KRAŠEVSKIO GIMNAZIJOS UŽSIENIO (ANGLŲ) KALBOS MOKYTOJO METODININKO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

    5. Tikslieji ir gamtos mokslai

VILNIAUS JUZEFO IGNACIJAUS KRAŠEVSKIO GIMNAZIJOS INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ MOKYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

VILNIAUS JUZEFO IGNACIJAUS KRAŠEVSKIO GIMNAZIJOS INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ VYRESNIOJO MOKYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

VILNIAUS JUZEFO IGNACIJAUS KRAŠEVSKIO GIMNAZIJOS MATEMATIKOS MOKYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

VILNIAUS JUZEFO IGNACIJAUS KRAŠEVSKIO GIMNAZIJOS MATEMATIKOS VYRESNIOJO MOKYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

VILNIAUS JUZEFO IGNACIJAUS KRAŠEVSKIO GIMNAZIJOS MATEMATIKOS MOKYTOJO METODININKO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

VILNIAUS JUZEFO IGNACIJAUS KRAŠEVSKIO GIMNAZIJOS BIOLOGIJOS VYRESNIOJO MOKYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

VILNIAUS JUZEFO IGNACIJAUS KRAŠEVSKIO GIMNAZIJOS CHEMIJOS VYRESNIOJO MOKYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

VILNIAUS JUZEFO IGNACIJAUS KRAŠEVSKIO GIMNAZIJOS FIZIKOS MOKYTOJO EKSPERTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

    6. Socialinių mokslų mokytojai

VILNIAUS JUZEFO IGNACIJAUS KRAŠEVSKIO GIMNAZIJOS ŽMOGAUS SAUGOS MOKYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

VILNIAUS JUZEFO IGNACIJAUS KRAŠEVSKIO GIMNAZIJOS EKONOMIKOS IR VERSLUMO MOKYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

VILNIAUS JUZEFO IGNACIJAUS KRAŠEVSKIO GIMNAZIJOS GEOGRAFIJOS VYRESNIOJO MOKYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

VILNIAUS JUZEFO IGNACIJAUS KRAŠEVSKIO GIMNAZIJOS ISTORIJOS VYRESNIOJO MOKYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

VILNIAUS JUZEFO IGNACIJAUS KRAŠEVSKIO GIMNAZIJOS ISTORIJOS MOKYTOJO METODININKO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

    7. Menų ir technologijų mokytojai

VILNIAUS JUZEFO IGNACIJAUS KRAŠEVSKIO GIMNAZIJOS TECHNOLOGIJŲ MOKYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

VILNIAUS JUZEFO IGNACIJAUS KRAŠEVSKIO GIMNAZIJOS TECHNOLOGIJŲ VYRESNIOJO MOKYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

VILNIAUS JUZEFO IGNACIJAUS KRAŠEVSKIO GIMNAZIJOS MUZIKOS VYRESNIOJO MOKYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

    8. Fizinio ugdymo mokytojai

VILNIAUS JUZEFO IGNACIJAUS KRAŠEVSKIO GIMNAZIJOS KŪNO KULTŪROS VYRESNIOJO MOKYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

    9. Priešmokyklinio ugdymo pedagogas

VILNIAUS JUZEFO IGNACIJAUS KRAŠEVSKIO GIMNAZIJOS PRIEŠMOKYKLINIO UGYMO PEDAGOGO PADĖJĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

  • Techninis personalas

VILNIAUS JUZEFO IGNACIJAUS KRAŠEVSKIO GIMNAZIJOS KIEMSARGIO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

VILNIAUS JUZEFO IGNACIJAUS KRAŠEVSKIO GIMNAZIJOS LABORANTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

VILNIAUS JUZEFO IGNACIJAUS KRAŠEVSKIO GIMNAZIJOS RŪBININKO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

VILNIAUS JUZEFO IGNACIJAUS KRAŠEVSKIO GIMNAZIJOS SARGO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

VILNIAUS JUZEFO IGNACIJAUS KRAŠEVSKIO GIMNAZIJOS STATINIŲ PRIEŽIŪROS DARBININKO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

VILNIAUS JUZEFO IGNACIJAUS KRAŠEVSKIO GIMNAZIJOS VALYTOJOS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

  • Kiti darbuotojai

VILNIAUS JUZEFO IGNACIJAUS KRAŠEVSKIO GIMNAZIJOS MOKYTOJO PADĖJĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

VILNIAUS JUZEFO IGNACIJAUS KRAŠEVSKIO GIMNAZIJOS RAŠTINĖS VADOVO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

VILNIAUS JUZEFO IGNACIJAUS KRAŠEVSKIO GIMNAZIJOS TECHNINIŲ (IT) MOKYMO PRIEMONIŲ SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS_el.dienynas

VILNIAUS JUZEFO IGNACIJAUS KRAŠEVSKIO GIMNAZIJOS TECHNINIŲ (IT) MOKYMO PRIEMONIŲ SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS_duomenų bazė

VILNIAUS JUZEFO IGNACIJAUS KRAŠEVSKIO GIMNAZIJOS KOMPIUTERIŲ PRIEŽIŪROS SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS