Viešieji pirkimai

Skelbimas apie maitinimo paslaugų pirkimą Nr. 557766 ir laikinoji maitinimo paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo 2021 m. rugpjūčio 30 d. sutartis Nr. ILD-34 paviešinti CVP IS sistemoje

 

  • 2020 biudžetiniais metais numatytų pirkti J.I. Kraševskio gimnazijos reikmėms reikalingų darbų, prekių ir paslaugų planas

Planas

  • Vilniaus Juzefo Ignacijaus Kraševskio gimnazijos mokinių maitinimo organizavimo tvarkos aprašas

Vilniaus Juzefo Ignacijaus Kraševskio gimnazijo maitinimo organizavimo tvarkos aprašas

  • Vilniaus Juzefo Ignacijaus Kraševskio gimnazijos viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentas

Vilniaus Juzefo Ignacijaus Kraševskio gimnazijos viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentas