Apie gimnaziją

Gimnazijos atributika

Mokyklos bendruomenės tradicijos

Mokinių skaičius 433

Mokytojų skaičius 52

1951 metais buvo pastatytas senas mokyklos pastatas.  Tada ji vadinosi Vidurinė mokykla nr 2.

Nuo 1958 metų – Vilniaus 26-oji vidurinė mokykla.

1993 metais mokyklai suteiktas Juzefo Ignacijaus Kraševskio vardas.

veliava

Vizija

Vilniaus Juzefo Ignacijaus Kraševskio vidurinė mokykla – besimokanti organizacija, siekianti aukštos ugdymo kokybės.

Misija
Saugioje aplinkoje teikti kokybišką pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą, užtikrinant mokyklos bendruomenės narių švietimo poreikių įgyvendinimą.

Vertybės
Bendravimas
Atsakomybė
Tolerancija
Bendradarbiavimas

Prioritetai:
Mokymosi kokybė, saugumas

 Mokykla siekia nuolat tobulėti, garsinti savo vardą mieste bei šalyje, todėl gali didžiuotis įvairiausiais apdovanojimais, iškovotomis prizinėmis vietomis, laimėjimais įvairiose srityse.

Strateginiai tikslai:
1. Gerinti mokymo(si) kokybę ir mokinių pasiekimus.
2. Stiprinti mokyklos bendradarbiavimą su mokinių tėvais.
3. Sudaryti sąlygas ugdytis saugioje aplinkoje.
Strateginių tikslų įgyvendinimas
Strateginiai tikslai bus įgyvendinti realizuojant programas:
1. Mokytojas – tvarios lyderystės puoselėtojas.
2. Mokymo(si) kokybės ir motyvacijos stiprinimas.
3. Mokinių tėvų įtraukimas į mokyklos gyvenimą.
4. Saugi mokykla – saugus vaikas.