Darbo užmokestis

DUOMENYS APIE 2019 METŲ III KETVIRČIO DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESTĮ

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis

Pareigybės pavadinimas Darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius 2018 metai 2019 metai
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 2 868,65 1646
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams 1 868,25 1769
Biblioteka (vedėja, darbuotoja) 3 419,00 617
Pagalbos mokiniui specialistai (socialinis pedagogas, logopedas) 2 557,90 988
Priešmokyklinio pedagogas 2 472,03 472,03
Mokytojo padėjėjas 3 211,18 539
Mokytojas 56 1076,96 1059
VDM pedagogas 7 292,48 81
Techninių mokymo priemonių specialistas 4 316,47 496
Valytojas 7 437,08 670
Sargas 4 377,60 507
Kiemsargis 2 420,84 983
Rūbininkas 1 437,08 747
Pastatų priežiūros darbininkai 3 213,64 213,64
Laborantas 3 105,32 188


2014 ir 2015 m. duomenys apie darbo uzmokesti 

2013 ir 2014 m. dumenys apie darbo uzmokesti

2015 ir 2016 m duomenys apie darbo uzmokesti

2016-2017 metų duomenys apie darbo užmokestį

2017-2018 metų duomenys apie darbo užmokestį