Darbo užmokestis

Vilniaus Juzefo Ignacijaus Kraševskio gimnazija
DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS NUSTATYTASIS (PASKIRTASIS) DARBO UŽMOKESTIS PER 2020 m. I KETV.
Pareigybės pavadinimas 2019 m. 2020 m. I ketv.
Suma, Eur Darbuotojų skaičius Suma, Eur
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams * 1 *
Budėtojas-sargas 613 4 576
IT specialistas * 1 *
Kiemsargis 635 2 703
Laborantas 164 2 201
Pastatų priežiūros specialistas 361 3 383
Raštinės vadovas * 1 *
Rūbininkas * 1 *
Techninių (IT) mokymo priemonių specialistas 374 5 439
Valytojas 638 9 624
Direktorius * 1 *
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1034 2 1849
Bibliotekininkas 449 3 637
Logopedas * 1 *
Mokytojas 1046 56 1096
Mokytojas, dirbantis pagal priešmokyklinio ugdymo programą 808 2 830
Mokytojo dirbančio pagal ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo programą, padėjėja 1 *
Mokytojo padėjėjas 522 3 580
Socialinis pedagogas * 1 *
VDM pedagogas 251 7 258

2013 ir 2014 m. dumenys apie darbo uzmokesti

2014 ir 2015 m. duomenys apie darbo uzmokesti 

2015 ir 2016 m duomenys apie darbo uzmokesti

2016-2017 metų duomenys apie darbo užmokestį

2017-2018 metų duomenys apie darbo užmokestį