Psichologas

Psichologas: Viktorija Andžejevska

Dirba Psichologo kabinete, Nr. 36

El. paštas: viktorija.andzejevska@vjikg.lt

Darbo laikas

Darbo diena Darbo laikas
Pirmadienis 7.30 – 15.30
Antradienis
Trečiadienis
Ketvirtadienis 7.30 – 15.30
Penktadienis 15.00 – 17.00

Psichologinės pagalbos procesas – tai kelionė į save, kurioje neišvengiamas nežinios elementas, sunkumai, atradimo džiaugsmas ir kuris reikalauja laiko, pastangų ir drąsos (A.Kurienė).

Mokyklos psichologo veikla yra kompleksinė: sprendžiant mokinių problemas bendradarbiaujama su mokytojais, klasių vadovais, kitais mokykloje dirbančiais specialistais bei mokinių tėvais.

Pagrindiniai psichologinės pagalbos tikslai:

 • vykdyti efektyvią prevencinę, šviečiamąją ir tiriamąją psichologinę veiklą, užtikrinant saugią ir palankią ugdymuisi bei pritaikytą prie individualių mokinių poreikių mokyklos aplinką, kurioje būtų skatinami kiekvieno bendruomenės nario tolerancijos, atsakomybės ir bendravimo bei bendradarbiavimo gebėjimai;
 • padėti mokiniui spręsti asmenybės ir ugdymosi problemas, bendradarbiaujant jo tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais, gimnazijos specialistais bei administracija.

Uždaviniai:

 • nustatyti mokinio psichologines problemas bei padėti jam jas spręsti, jei reikia įtraukiant į pagalbos procesą prieinamus žmoniškuosius resursus;
 • stiprinti mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) gebėjimą bendrauti su mokiniais, turinčiais psichologinių problemų;
 • padėti mokyklos bendruomenei sukurti palankias psichologines sąlygas ugdymo(-si) procese, skatinant kiekvieno bendruomenės nario toleranciją, atsakomybę ir bendravimo bei bendradarbiavimo gebėjimus;
 • atlikti tyrimus ir vykdyti psichologinės, šviečiamojo pobūdžio informacijos sklaidą bendruomenei aktualiais klausimais.

Mokyklos psichologo veiklos sritys:

 • konsultavimas: mokinio asmenybės ir ugdymosi problemų nustatymas, tiesioginio poveikio būdų numatymas, darbas su mokiniu, taikant psichologinio konsultavimo technikas, bendradarbiavimas su tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais ir kitais, su mokinio ugdymu susijusiais asmenimis, rekomendacijų jiems teikimas, jų konsultavimas;
 • įvertinimas: mokinio asmenybės ir ugdymosi problemų, galių ir sunkumų nustatymas, psichologinis mokinio įvertinimas, atliekant pirminį specialiųjų ugdymosi poreikių vertinimą;
 • švietimas: mokinių, tėvų (globėjų, rūpintojų), mokytojų švietimas vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais;
 • psichologinių problemų prevencija: psichologinių problemų prevencijos poreikio įvertinimas, prevencinių priemonių bei programų rengimas ir įgyvendinimas, psichologinių krizių prevencija, intervencija ir postvencija.

Pagalba mokiniui teikiama, kai kreipiasi:

 • mokinys (savarankiškai, neturint 16 metų, gaunamas tėvų sutikimas);
  mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai);
 • mokytojai, gavę mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą;
 • Vaiko teisių apsaugos tarnyba.

Dėl psichologinės pedagoginės pagalbos galite kreiptis į Vilniaus Pedagoginę psichologinę tarnybą. Daugiau informacijos apie įstaigą ir pagalbos kryptis galite rasti svetainėje http://www.vilniausppt.lt, taip pat sužinoti iš mokyklos psichologo.

VILNIAUS MIESTO PSICHOLOGINĖ – PEDAGOGINĖ TARNYBA

Tel. (8-5) 2650908

Adresas: A. Vivulskio g. 2a, LT-03220, Vilnius

Specialistai konsultuoja vaikus nuo 3 iki 18 metų (21 metų, jei mokosi pagal specialiojo ugdymo programą), jų tėvus (globėjus, rūpintojus), mokytojus.

Nemokamą psichologinę pagalbą telefonu ir internetu galite gauti skambindami žemiau nurodytais pagalbos numeriais bei rašydami žemiau nurodytoms, pagalbą internetu teikiančioms, įstaigoms. Papildoma informaciją galite rasti svetainėje www.klausau.lt.

PAGALBA TELEFONU

„Jaunimo linija“– 8 800 28888, darbo laikas: visą parą

„Vaikų linija“ – 116 111, darbo laikas: 11.00-21.00 kasdien
„Vilties linija“ – 116 123, darbo laikas: visą parą

„Pagalbos moterims linija“ – 8 800 66366, darbo laikas: 10.00-21.00 kasdien

„Linija doverija“ (rusų kalba) – 8 800 77277, darbo laikas: 16.00-20.00 darbo dienomis

PAGALBA INTERNETU

Vilties linija pagalba teikiama suaugusiems. Rašyti svetainėje: paklausk.kpsc.lt/contact.php arba rašyti el. paštu: vilties.linija@gmail.com

Jaunimo linija teikia emocinę paramą jaunimui. Registruotis ir rašyti: www.jaunimolinija.lt/laiskai

Vaikų linija teikia emocinę paramą vaikams, paaugliams Registruotis ir rašyti:www.vaikulinija.lt

Pagalbos moterims linija Pagalba teikiama moterims ir merginoms. Rašyti el. paštu:
pagalba@moteriai.lt

Stipresnis ir drąsesnis yra tas, kuris ryžtasi ieškoti pagalbos (psichologijos mokslų daktaras J. Lissas).