Kūrinius interpretuoja mokiniai

Per lietuvių kalbos pamokas mokiniai buvo paskatinti atskleisti savo kūrybingumą ir susieti jį su skaitytais kūriniais, juos interpretuoti.

6a klasės mokiniai skaitė Balio Sruogos ,,Giesmę apie Gediminą“ ir aptarė, kaip galima atkurti legendos įvykius, pasitelkus priemones, kurias galima rasti namuose. Smagu, kad mokiniai ne tik kūrybingi, bet ir darbštūs, kruopštūs. Vieni legendos veikėjus iškirpo iš popieriaus, kiti kūrė istoriją iš Lego kaladėlių. Šeštokai dirbo grupėmis, patys įvertino savo gebėjimus ir pasiskirstė užduotimis, repetavo nuotoliniu būdu ir įvertino kitų grupių darbą.

8a ir 8b klasės mokiniai taip pat parodė savo kūrybingumą ir interpretavo du kūrinius: žymiąją Viljamo Šekspyro tragedijos ,,Romeo ir Džuljetos“ sceną sode ir Maironio baladę ,,Jūratė ir Kastytis“. Atlikdami užduotį kai kurie mokiniai pasitelkė savo IT žinias ir pateikė įgarsintus vaizdo įrašus, kiti pasirengė skaityti ištrauką. Mokiniai stebino kūrybiniais ieškojimais, pristatymais, sumanumu. Džiugu, kad aštuntokai gali sukurti tokius sudėtinius vaizdo įrašus, atrasti įdomų užduoties atlikimo variantą, dirbti poromis.

Mokinių darbus galite pamatyti vaizdo įraše. Mokinius rengė lietuvių kalbos mokytojos Joana Čereškienė, Jadvyga Pukšta ir Ieva Čereškaitė.

https://www.youtube.com/watch?v=RezeRJU8Vk8&feature=youtu.be&ab_channel=IevaC