Uczniowie interpretują utwory

Podczas lekcji języka litewskiego uczniowie byli zachęcani do wykazania swojej kreatywności w odniesieniu do czytanych utworów i je twórczo zinterpretować.

Uczniowie 6a klasy czytali „Pieśń o Giedyminie” Balisa Sruogi i dyskutowali o tym, jak można odtworzyć wydarzenia z legendy za pomocą narzędzi, które można znaleźć w domu. Jak się okazało, nasi uczniowie są nie tylko kreatywni, ale także pracowici i skrupulatni. Niektóre postacie legendy zostały wycięte z papieru, inne stworzone z klocków Lego. Uczniowie pracowali w grupach, dokonywali samooceny swoich umiejętności i zadań, ćwiczyli zdalnie i oceniali pracę innych grup.

Uczniowie klas 8a i 8b również wykazali się kreatywnością i zinterpretowali dwa utwory: słynną scenę balkonową tragedii Williama Szekspira „Romeo i Julia” oraz balladę Maironisa „Jūratė ir Kastytis”. Wykonując zadania, część uczniów wykorzystywała swoją wiedzę informatyczną i przygotowała nagrania audiowizualne, inni natomiast szykowali się do odczytania fragmentu. Uczniowie zaskakiwali swoimi twórczymi poszukiwaniami, prezentacjami, pomysłowością. Cieszy fakt, że ósmoklasiści potrafią tworzyć takie złożone nagrania wideo, poszukiwać i tworzyć oryginalne rozwiązywania zadań, pracować w parach.

Prace uczniów można obejrzeć w poniższym wideo. Uczniów przygotowały nauczycielki języka litewskiego: Joana Čereškienė, Jadvyga Pukšta ir Ieva Čereškaitė.

https://www.youtube.com/watch?v=RezeRJU8Vk8&feature=youtu.be&ab_channel=IevaC