Integruoto mokymo diena Radiacinės saugos centre Vilniuje

Integruoto mokymo dienos metu IIa ir IIb klasių mokiniai kartu su mokytojais Česlava Kovaliauskiene ir Pavelu Miechovičiumi lankėsi Radiacinės saugos centre. Susitikimo su centro atstovais metu mokiniai sužinojo apie šio centro specialistų darbo specifiką, jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinį, jos panaudojimo sritis ir riziką, kurią ji kelia žmonių sveikatai. Mokiniai taip pat buvo supažindinti su veiksmais, kurių reikia imtis radus jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinį arba įvykus branduolinei ar radiologinei avarijai. Didelis dėmesys buvo skiriamas natūraliai gamtoje esančių radioaktyviųjų dujų radono keliamai rizikai, jo poveikiui žmonių sveikatai. Daugybė mokinių užduotų klausimų liudijo, kad ši tema yra labai įdomi ir aktuali. Ekskursija pasirodė esanti įdomi chemijos pamoka ir puiki proga pagilinti savo žinias apie cheminę saugą.