Dzień Nauczania Zintegrowanego w Centrum Bezpieczeństwa Radiologicznego w Wilnie

W ramach Dnia Nauczania Zintegrowanego uczniowie klas IIa i IIb wraz z nauczycielami Czesławą Kovaliauskienė i Pawłem Miechovičiusem zwiedzili Centrum Bezpieczeństwa Radiologicznego. W czasie spotkania z przedstawicielami centrum uczniowie poznali specyfikę pracy specjalistów centrum, zapoznali się ze źródłem promieniowania jonizującego, sferą jego zastosowań oraz ryzykiem, jakie ono niesie dla zdrowia ludzkiego. Uczniowie zapoznali się także z działaniami, jakie należy podjąć w przypadku stwierdzenia źródła promieniowania jonizującego lub w przypadku awarii jądrowej lub radiologicznej. Dużą uwagę zwrócono na ryzyko naturalnie występującego radioaktywnego gazu radonu, jego wpływ na zdrowie ludzkie. Liczne pytania zadawane przez uczniów świadczyly o tym, że temat ten jest bardzo interesujący i aktualny. Wycieczka okazała się fascynującą lekcją chemii i doskonałą okazją do pogłębienie wiedzy na temat bezpieczeństwa chemicznego.