V. Mykolaičio-Putino ir Vinco Krėvės-Mickevičiaus pėdomis

Rugsėjo 29 d. IV klasių mokiniai apsilankė VMykolaičioPutino memorialiniame bute-muziejuje, kuriame 1947-1967 m. gyveno ir kūrė rašytojas VMykolaitisPutinas. Ekskursija buvo nepaprasta. Mokiniai pamatė Brailio raštu išleistą jo romaną ,,Altorių šešėly“, pamatė klasiko pasą, pomirtinę veido atlieją, sužinojo, kad V. Mykolaitis-Putinas buvo vienintelis žmogus, kuris iš lagerio bandė gelbėti rašytoją Balį Sruogą, nors draugai jie nebuvo. Ši ekskursija leido pažinti V. Mykolaitį-Putiną iš arčiau, pamatyti jo asmeninius daiktus, knygas, paveikslus, pamatyti, prie kokio stalo sėdėjo rašytojo šeima, kokios muzikos jie klausėsi.

Mokiniai taip pat aplankė Vinco Krėvės-Mickevičiaus memorialinį butą-muziejų, kuris įkurtas tame pačiame name. Dviejuose kambariuose atkurta autentiška patalpų aplinka – rašytojo darbo kabinetas ir šeimos svetainė. Muziejuje eksponuojami rašytojo baldai, asmeniniai daiktai, dalis jo knygų bibliotekos (turėjo 5000 tomų). Ekskursijos vadovas pasakojo apie rašytojo vaikystę, susidomėjimą orientalistika, veiklą politikoje, pasitraukimą į JAV ir, žinoma, kūrybą. Mokiniai klausėsi autentiškų rašytojo balso įrašų, sužinojo daug įdomių faktų apie jo jaunystės laikotarpį gyvenant Baku mieste.

Džiaugiamės, kad ekskursija buvo ne tik naudinga ruošiantis egzaminams (abu rašytojai yra įtraukti į privalomų autorių sąrašą), bet ir įdomi.