Funkcines civilinės saugos pratybos

2023 m. spalio 11 d. Vilniaus miesto savivaldybės  organizavo funkcines civilinės saugos pratybas tema „Vilniaus mieste savivaldybės teritorijoje esančių gyventojų surinkimo punktų aktyvavimas avarijos Baltarusijos atominėje elektrinėje atveju“

Pratybos buvo vykdomos siekiant įvertinti, kaip Vilniaus miesto savivaldybei pavaldūs subjektai yra pasiruošę gyventojų evakavimo (laikinam perkėlimui) numatytų priemonių užtikrinimui.

Dalyvavo Vilniaus m. švietimo  įstaigos,  Lietuvos šaulių sąjungos Karaliaus Mindaugo 10-osios rinktinės šauliai ir Lietuvos Raudonojo Kryžiaus savanoriai.