Prezidentas: skaitykite „Aušrą“ širdimi

Rugsėjo 4 d. į susitikimą su Lietuvos Respublikos Prezidentu Gitanu Nausėda buvo pakviesti atstovai iš mokyklų, kurių pavadinimai susiję su pirmuoju tautiniu lietuvių mėnraščiu ,,Aušra“ ir aušrininkais. Mūsų gimnazijos globėjas J. I. Kraševskis domėjosi Lietuvos istorija, tautosaka, lietuvių kultūriniu gyvenimu. Simboliška, kad pirmajame ,,Aušros“ numeryje išspaustinta vieno iš „Aušros” laikraščio steigėjų Jono Andriaus Vištelio-Višteliausko išversta J. I. Kraševskio poema „Vitolio rauda”.

Pakviestų mokyklų atstovai turėjo parengti vaizdo įrašą apie šios ypatingos dovanos reikšmę mokyklos bendruomenei. Mūsų gimnazijai atstovavo mokinys Adam Novicki (mokytoja Ieva Čereškaitė), jis parengė filmuką, kurį pamatyti galite čia: https://youtu.be/Nut1pMYlxOo

Per susitikimą šalies vadovas atskleidė, kaip ir kada gimė „Aušros“ perleidimo sumanymas. 1883–1886 m. „Aušros“ laikraščio komplektas šiandien tapo retenybe, absoliučiai daugumai skaitytojų prieinama nebent didžiausiose šalies viešosiose bibliotekose, todėl Prezidentas šiai problemai skyrė pernykščio savo metinio pranešimo dalį. Prezidentas prisipažino nesitikėjęs, kad jo retorinė pastaba taip greitai pavirs realiu projektu – Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslininkų bei leidėjų ir mecenato dr. Prano Kiznio dėka. Minint „Aušros“ 140-metį, perleisti originalaus dydžio „Aušros“ komplektai kartu su adaptuotu, plačiam skaitytojų ratui pritaikytu „Aušros“ tekstu padovanoti visoms Lietuvos bendrojo ugdymo įstaigoms ir aukštosioms mokykloms, visoms mokslinėms, apskričių ir savivaldybių centrinėms bibliotekoms, muziejams, mokslo institucijoms, užsienyje veikiantiems lituanistikos ir baltistikos centrams.

Nuostabu, kad renginio dalyviams buvo sudaryta išskirtinė galimybė pamatyti asmeninius lietuvių tautinio judėjimo veikėjo, signataro Jono Basanavičiaus „Aušros“ laikraščio komplektus, pamatyti originalų jo parašą.

Po renginio norinčioms mokykloms buvo sudaryta galimybė gauti „Aušros“ perleidimo iniciatoriaus Lietuvos Respublikos Prezidento Gitano Nausėdos ir Mecenato Prano Kiznio autografus ant atsivežto įvadinio „Aušros“ tomo pirmojo lapo. Pasinaudojęs proga Adam Novicki įteikė Prezidentui savo piešinį, vėliau Prezidentas ir Mecenatas Pranas Kiznis pasikalbėjo su Adam apie jo ateities planus ir mokslus, linkėjo jam sėkmės ir džiaugėsi mokinio iniciatyva. Atsisveikinant Prezidentas įteikė Adam plakatą su savo parašu.

Džiaugiamės, kad mūsų gimnazijos globėjo vardas per renginį nuskambėjo ne kartą ir tikimės, kad atgimusią ,,Aušrą“ skaitys ir mūsų gimnazijos mokiniai.