Iškilminga mokslo metų pradžios šventė

Rugsėjo 1 d. mūsų gimnazijoje vyko naujų 2023-2024 mokslo metų inauguracija. Ji, kaip ir kasmet, prasidėjo 10 val. ryto mokyklos kieme. Gimnazijos direktorė Gelena Juchnevič šiltai pasveikino visus mokinius ir palinkėjo, kad ateinantys mėnesiai būtų ne tik sunkaus darbo metas, bet ir suteiktų daug džiaugsmo ir pasitenkinimo ugdant savo pomėgius ir talentus. Ypatingai šiltai ji kreipėsi į parengiamosios grupės ir pirmos klasės mokinius, kurie “pradėjo nuostabų edukacinį nuotykį”, o tėvams palinkėjo kantrybės, pasitenkinimo ir laiko palaikyti savo vaikų gabumus ir pomėgius, kad jų vaikų pasiekimai būtų nuolatinis visų pasididžiavimo šaltinis. Šiais metais mokyklos kiemas išskirtinai nebuvo „paskendęs“ gėlių jūroje, nes visa mokyklos bendruomenė prisijungė prie akcijos „Bendra gėlė hospisui“. Šventės metu surinktos aukos bus skirtos kilniam tikslui.

Nuotraukos: Valdemar Doveiko