Prezydent RL: „Czytajcie „Aušrę“ sercem

4 września na spotkanie z Prezydentem Republiki Litewskiej Gitanasem Nausėdą zostali zaproszeni przedstawiciele szkół, których nazwy są związane z pierwszym miesięcznikiem litewskim „Aušra”. Patron naszego gimnazjum Józef Ignacy Kraszewski interesował się historią, folklorem i życiem kulturalnym Litwy. Symboliczne jest, że w pierwszym numerze „Aušry” ukazał się utwór Kraszewskiego „Witolorauda” w tłumaczeniu jednego z założycieli gazety „Aušra”, Jonasa Andriusa Vištelisa-Višteliauskasa.

Przedstawiciele zaproszonych szkół mieli za zadanie nakręcić film o znaczeniu tego wyjątkowego daru dla społeczności szkolnej. Nasze gimnazjum reprezentował Adam Nowicki (nauczycielka Ieva Čereškaitė), który przygotował film, który można obejrzeć tutaj: https://youtu.be/Nut1pMYlxOo.

Podczas spotkania głowa państwa opowiedział, jak i kiedy narodził się pomysł przedruku „Aušry”. Zestaw pism „Aušra” z lat 1883-1886 był współcześnie rzadkością, dostępną dla zdecydowanej większości czytelników tylko w największych bibliotekach publicznych kraju, dlatego Prezydent Gitanas Nausėda poświęcił temu zagadnieniu część swojego ubiegłorocznego przemówienia. Prezydent przyznał, że nie spodziewał się, że jego retoryczna uwaga tak szybko przerodzi się w realny projekt dzięki naukowcom i wydawcom Instytutu Litewskiej Literatury i Folkloru oraz mecenasowi dr Pransowi Kiznisowi. Z okazji 140. rocznicy powstania „Aušry”  wznowione zestawy w oryginalnym rozmiarze, wraz z dostosowanym dla szerokiego grona czytelników tekstem, zostały przekazane do wszystkich szkół ogólnokształcących i wyższych na Litwie, do wszystkich bibliotek naukowych, do centralnych bibliotek samorządowych, do muzeów, instytucji naukowych oraz do ośrodków litewskich i bałtyckich działających za granicą.

Niesamowite było to, że uczestnicy wydarzenia mieli wyjątkową okazję zobaczyć osobiste zestawy gazety “Aušra” litewskiego lidera ruchu narodowego, sygnatariusza Jonasa Basanavičiusa i zobaczyć jego oryginalny podpis.

Po zakończeniu przedstawiciele szkół mieli możliwość uzyskania autografów inicjatora wznowienia „Aušry”, Prezydenta Republiki Litewskiej Gitanasa Nausėdy oraz mecenasa Pranasa Kiznisa na pierwszej stronie tomu wprowadzającego „Aušry”.  Korzystając z okazji, Adam Nowicki wręczył swój rysunek Prezydentowi, później Prezydent i mecenas Pranas Kiznis rozmawiali z Adamem o jego planach na przyszłość i studiach, życzyli mu sukcesów i cieszyli się z inicjatywy naszego ucznia. Na zakończenie Prezydent wręczył Adamowi plakat ze swoim podpisem.

Cieszymy się, że podczas wydarzenia nie raz padło imię i nazwisko patrona naszego gimnazjum i mamy nadzieję, że nasi uczniowie będą czytali odrodzoną „Aušrę”.