Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos klierikų vizitas

Pirmadienį, vasario 10 d., mūsų gimnazijoje svečiavosi Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos studentai. Klierikai Aleksandr Romanovski, 5-ojo kurso studentas, ir mūsų gimnazijos abiturientas, 2-ojo kurso studentas Valdemar Jackevič. Jie papasakojo jaunesniųjų klasių moksleiviams apie savo pašaukimą.