Kabaretonas StuDnia 5.1

Šeštadienį, vasario 22 d. Lenkų kultūros namuose įvyko 6-asis kabaretonas „StudNia 5.1;. Mūsų gimnazijai atstovavo komanda „Sami Swoi“ susidedanti iš