Dalijimasis patirtimi apie atnaujintą mokymosi turinį

Direktorės G. Juchnevič vadovaujama Vilniaus J. I. Kraševskio gimnazija yra šiuolaikiška, siekianti naujovių, atvira pokyčiams ir naujovėms ugdymo įstaiga. Direktorės G. Juchnevič iniciatyva ugdymo turinio atnaujinimo (UTA) pokyčiai mūsų gimnazijoje pradėti diegti itin anksti: Vilniaus J. I. Kraševskio gimnazija yra pilotinė švietimo įstaiga, prisiėmusi atsakomybę skleisti ir suvienodinti švietimo įstaigų žinojimą apie UTA. Vykdydama pilotinės švietimo įstaigos pareigas gimnazijos direktorė subūrė pedagogų komandą ir organizavo patirties sklaidą Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijoje.

Seminarą ,,Ugdymo turinio atnaujinimo įgyvendinimas” pradėjusi direktorė G. Juchnevič pristatė jo tikslus, mūsų gimnazijos komandą ir džiaugėsi visų dalyvių tobulėjimu, noru geriau pasiruošti artėjančioms naujovėms. Charizmatiškasis fizikos mokytojas Pavel Stankevič pasakojo apie poreikį atnaujinti ugdymo programas, apie besivystantį pasaulį ir poreikį tinkamai paruošti vaikus, kad jie būtų lygiaverčiai konkurencingos visuomenės nariai. Pavaduotoja ugdymui Veslava Doveiko pristatė atnaujintų UTA kompetencijas, apžvelgė kompetencijų sandus ir poreikį tas kompetencijas suprasti, visapusiškai ugdyti. Pavaduotoja V. Doveiko pabrėžė pasikeitusių kompetencijų skirtumus, pasidalino patirtimi apie praktinį dokumentų pildymą. Lenkų kalbos mokytoja Regina Paštuta pasakojo apie pamokų vertinimo pokyčius, supažindino seminaro dalyvius su svarbiausiais dokumentais ir paaiškino, kaip skirsis dokumentų vertinimo tvarka, atsakė į susirinkimo dalyviams kilusius klausimus. Lenkų kalbos mokytoja Joana Szczyglovska pristatė pamokos uždavinių formulavimo tvarką, pateikė konkrečių pavyzdžių ir patarimų iš asmeninės patirties, nes ne tik rengė Lenkų tautinės mažumos gimtosios kalbos ir literatūros bendrąją programą, bet ir sėkmingai įgyvendina tokį ugdymą mūsų gimnazijoje. Lietuvių kalbos mokytoja Ieva Čereškaitė pristatė gimnazijoje vykusį ,,Tyrinėjimo meno projektą“, kuriame dalyvavo IIa klasės mokiniai, lietuvių kalbos mokytoja Jagvyga Pukšta, anglų kalbos mokytojos Olga Novicka, Božena Vincaitienė ir pilietinio ugdymo mokytoja Greta Bartosevič-Juodviršė. Projekto metu taikyti metodai buvo artimi UTA principams, todėl projekto dalyviai turėjo galimybę pamatyti atnaujinto turinio pritaikymą realybėje. Mokytoja I. Čereškaitė taip pat supažindino seminaro dalyvius su Lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo bendrosios programos įgyvendinimo rekomendacijomis.

Gimnazijos direktorė G. Juchnevič apibendrino pasirengimą diegti UTA, džiaugėsi, kad seminaro dalyvių mintys nesiskiria nuo respublikos mastu vykdomų veiklų, mokytojai žino, kas yra gera pamoka, kokios kompetencijos yra ugdomos dabar ir į ką reikėtų atkreipti dėmesį ateityje.