Dzielenie się doświadczeniem na temat odnowionych treści nauczania

3 maja zespół nauczycieli naszego gimnazjum na czele z dyrektor H. Juchniewicz spotkał się ze społecznością Gimnazjum im. W. Syrokomli. Podczas spotkania nauczyciele naszego gimnazjum podzielili się doświadczeniem na temat odnowionych treści nauczania oraz odpowiedzieli na pytania nauczycieli rozpoczynających w przyszłym roku szkolnym pracę według odnowionej podstawy programowej. Cieszymy się, że możemy dzielić się doświadczeniem, które jest ważnym aspektem pracy nauczyciela, szczególnie, że w ubiegłym roku byliśmy pilotażową szkołą.