Susitikimas su Vilniaus kolegijos atstove

Gruodžio 15 d. III klasių mokiniai susitiko su Vilniaus kolegijos atstove Anželika Slimanavičiene, kuri suteikė naujausią informaciją apie studijų galimybes VIKO. Susitikimą mokiniai pradėjo nuo smagaus pažinimo apie kolegiją žaidimo. Įdomu tai, kad 2022–2023 m. m. VIKO vykdo studijas pagal 41 koleginių studijų programą. Kūrybiškumo ir verslo inovacijų studijų programa yra jungtinė, vykdoma kartu su Portugalijos ir Estijos aukštosiomis mokyklomis (Polytechnic Institute of Porto ir Estonian Entrepreneurship University of Applied Sciences). Kolegijoje vykdomos studijų programos priskirtos 12 studijų krypčių grupių. Tai informatikos, fiziniai, inžinerijos, technologijų, sveikatos, veterinarijos, žemės ūkio, socialiniai, ugdymo, humanitariniai mokslai, verslo ir viešoji vadyba, menai.