Spotkanie z przedstawicielką Kolegium Wileńskiego

15 grudnia uczniowie klas III spotkali się z Anželiką Slimanavičienė, , która przekazała im najnowsze informacje na temat możliwości studiowania w VIKO. Spotkanie uczniowie rozpoczęli od zabawy mającej na celu poznanie uczelni. Co ciekawe, w latach 2022-2023 VIKO prowadzi studia według 41 programów studiów wyższych. Program studiów z zakresu kreatywności i innowacji w biznesie jest łączonym programem prowadzonym wspólnie z portugalskimi i estońskimi uczelniami (Polytechnic Institute of Porto i Estonian Entrepreneurship University of Applied Sciences). Programy studiów prowadzone na uczelni VIKO podzielone są na 12 grup studyjnych. Są to: informatyka, fizyka, inżynieria, technologie, zdrowie, weterynaria, rolnictwo, nauki społeczne, edukacja, nauki humanistyczne, biznes i zarządzanie publiczne, sztuka.