Integruota lietuvių ir anglų kalbų pamoka

Gruodžio 13 d. 7b klasės mokiniai dalyvavo lietuvių ir anglų kalbų integruotoje pamokoje ,,Kalėdų belaukiant“. Mokiniams tokia pamoka  buvo tikra šventė, nes  galėjo dainuoti, atlikti įdomių užduočių bei sužinoti nemažai naujų dalykų , net pasivaišinti kisieliumi bei šviežiai iškeptomis bandelėmis! Pamoką  organizavo anglų kalbos mokytoja Olga Novicka ir lietuvių kalbos mokytoja Jadvyga Pukšta, kurioms talkininkavo mokytojos: Božena Vincaitienė ir Joana Čereškienė. Integruotos pamokos vis populiarėja Vilniaus J. I. Kraševskio gimnazijoje. Toks mokymosi metodas skatina mokinių kūrybiškumą, bendradarbiavimą, aktyvumą,  paįvairina mokymąsi. Pamokos metu mokiniai pristatė  kūrybinį namų darbą apie Kalėdų tradicijas Lietuvoje ir Anglijoje, susipažino su kalėdine daina ,,Vai ir atbėga baikštusis elnias“, išsiaiškino dainos svarbiausius simbolius. Papildydami žodžiais laišką Kalėdų seneliui ir kurdami kalėdinius sveikinimus mokiniai mokėsi  viešai  kalbėti , praturtino savo lietuvių ir anglų žodyną. Po mokinių refleksijos išaiškėjo, kad pamoka mokiniams labai patiko, nes ji buvo kiek kitokia nei visos kitos kasdienės pamokos. Ypač mokiniams patiko darbas grupėse, smagios  užduotys bei šilta atmosfera, kuri vyravo pamokoje.