Projektas ,,Tyrinėjimo menas“

Kūrybinga, atvira ir besimokanti mūsų gimnazija dalyvauja projekte ,,Tyrinėjimo menas“. Tai tęstinė programa, skirta atskleisti ir ugdyti mokinių ir mokytojų kūrybingumą, kritinį mąstymą ir kitas svarbiausias kompetencijas, padėti mokykloms kurti kitokį ugdymo procesą. Į ,,Tyrinėjimo meno“ veiklas šiais mokslo metais įtraukti IIa klasės mokiniai, lietuvių kalbos mokytojos J. Pukšta ir I. Čereškaitė, anglų k. mokytojos O. Novicka ir B. Vincaitienė,  pilietiškumo mokytoja Greta Bartosevič-Juodviršė. Projekto tikslas – mokytis kūrybingai ir tyrinėti, todėl projekto dalyviai turėjo sukurti užduotis, kurios leistų mokiniams mokytis patiems. Veiklose taip pat dalyvauja projekto koordinatorė architektė Eglė Januškienė, kuri patarė, kaip vystyti veikas, ir nuotoliniu būdu stebėjo tyrinėjančius moksleivius. Pamokai buvo pasirinkta pasaulio sukūrimo tema, nes II klasės mokiniai tokią temą nagrinėja per lietuvių kalbos pamokas. Projektas vyko lapkričio 16 ir 22 dienomis. Mokiniai skaitė Biblijos tekstus lietuvių ir anglų kalbomis, susipažino su Lietuvoje paplitusiomis religijomis, vieni kitiems kūrė užduotis ir jas išbandė. Tyrinėjimas buvo sėkmingas, dalykų integracija pavyko, bet projektas dar nesibaigė, veiklos bus tęsiamos ir toliau.

Programą „Tyrinėjimo menas: mokomės bendruomenėje“ įgyvendina asociacija „Kūrybinės jungtys“ bendradarbiaudama su Vilniaus miesto savivaldybe ir EDU Vilnius. Asociacijos „Kūrybinės jungtys“ veiklą finansuoja Lietuvos kultūros taryba.

#KurybinesJungtys #TyrinejimoMenas #MokomėsBendruomenėje #TyrinejimoMenasVilniuje