Projekt “Sztuka badań” (,,Tyrinėjimo menas“)

Kreatywna, otwarta i ciąglę ucząca się społeczność naszego gimnazjum bierze udział w projekcie “Sztuka badań” (,,Tyrinėjimo menas“). Jest to program mający na celu ujawnienie i rozwijanie kreatywności, krytycznego myślenia i innych kluczowych kompetencji uczniów i nauczycieli, aby pomóc szkołom w opracowaniu innego procesu edukacyjnego. W tym roku szkolnym w działalność tego projektu  są zaangażowani uczniowie klasy IIa, nauczycielki języka litewskiego J. Pukszta i I. Čereškaitė, nauczycielki języka angielskiego O. Nowicka i B. Vincaitienė, nauczycielka podstaw obywatelstwa Greta Bartosewicz-Juodviršė. Celem projektu jest kreatywna nauka i odkrywanie, dlatego uczestnicy musieli stworzyć zadania, które pozwolą uczniom na samodzielną naukę. W zajęciach uczestniczy również koordynatorka projektu, architekt Eglė Januškienė, która doradzała, jak rozwijać działania kluczowe dla tego projektu, zdalnie obserwując pracę uczniów. Jako temat lekcji wybrano motyw stworzenia świata, ponieważ jest to temat, który uczniowie klas II zgłębiali na lekcjach języka litewskiego. Projekt odbył się w dniach 16 i 22 listopada. Uczniowie czytali teksty biblijne w języku litewskim i angielskim, poznawali religie na Litwie, tworzyli zadania dla siebie i innych oraz sprawdzali wzajemnie swoje prace. Badania twórcze zakończyły się sukcesem, integracja przedmiotów przebiegłą pomyślnie, ale projekt jeszcze się nie skończył i będzie kontynuowany.

Program “Sztuka badań: uczymy się w społeczności“ jest realizowany przez stowarzyszenie “Kūrybinės jungtys” we współpracy z Samorządem m. Wilno i EDU Vilnius. Działalność stowarzyszenia “Kūrybinės jungtys” jest finansowana przez Litewską Radę Kultury.

#KurybinesJungtys #TyrinejimoMenas #MokomėsBendruomenėje #TyrinejimoMenasVilniuje