14-ojo konkurso “Būti lenku” inauguracija

Lapkričio 26 d. Lenkijos Respublikos ambasadoje Vilniuje įvyko 14-ojo konkurso “Būti lenku” inauguracija, kurioje dalyvavo ir mūsų gimnazijos atstovai. Vadovaujant direktorei Gelenai Juchnevič, atvyko ankstesnių konkurso etapų nugalėtojai ir laureatai: Michal Gricevič 4 klasė, Adam Szczyglovski IIa klasė, Lukaš Šymanski IIb kl. ir mokytojai Vanda Andrušanec, Evelina Gricevič, Renata Slavinskienė ir Joana Szczyglovska. Inauguracijos metu buvo pristatyti konkurso žiuri nariai, aptarta būtinybė puoselėti lenkų kalbą, istoriją, kultūrą ir tradicijas užsienyje, buvo paskelbtos 14-ojo konkurso temos. Ceremoniją savo dalyvavimu pagerbė generolo W. Anderso dukra Anna Maria Anders, konkurso globėja ir Lenkijos Respublikos ambasadorė Italijoje, bei paskutinio Lenkijos Respublikos prezidento tremtyje R. Kaczorowskio dukra Jagoda Kaczorowska.