Integruoto mokymo diena. Apsilankymas MO muziejuje

Realizmo amžius – ne tik išradimų amžius, realizmas atsispindi ir meno kūriniuose. Per ekskursijų dieną Ia klasės mokiniai apsilankė MO muziejuje, parodoje ,,Susitikimas, kurio nebuvo“. Parodoje eksponuojami kūriniai, kurie buvo sukurti 1955–2000 metais. Ji pradedama nuo žvilgsnio į pokario epochoje dominavusius meno judėjimus ir stilius. SSRS okupuotose valstybėse įsigalėjo socialistinis realizmas, o Vakarų pasaulyje svarbus vaidmuo atiteko JAV atsiradusiam abstrakčiajam ekspresionizmui. Mokiniai turėjo progą palyginti realizmo ir ekspresionizmo kūrinius, nusakyti jų ypatumus ir sužinojo jų atsiradimo istoriją.