Dzień Nauk Zintegrowanych. Wizyta w Muzeum MO

Wiek realizmu to nie tylko wiek wynalazków, realizm odzwierciedla się także w dziełach sztuki. W Dniu Nauk Zintegrowanych uczniowie klasy Ia z nauczycielkami języka litewskiego Ievą Čereškaitė i Joaną Čereškienė zwiedzili Muzeum MO i wystawę „Spotkanie, którego nie było”. Na wystawie prezentowane są prace powstałe w latach 1955-2000. Zajęcia edukacyjne rozpoczęły się od spojrzenia na style artystyczne, które dominowały w epoce powojennej. W krajach okupowanych przez ZSRR zakorzenił się socrealizm, natomiast w świecie zachodnim ważną rolę odegrał powstały w USA ekspresjonizm abstrakcyjny. Uczniowie mieli okazję porównać dzieła realizmu i ekspresjonizmu, opisać ich cechy charakterystyczne oraz poznać historię ich powstania.