Mūsų gimnazijos mokinių viešnagė Ostrudoje pagal projektą “Vasara su Lenkija”

Grupė mūsų gimnazijos mokinių dalyvavo Ostrudos filialo lenkų bendruomenės parengtame edukaciniame projekte “Vasara su Lenkija”. Viešnagės užsiėmimai buvo įvairūs ir labai informatyvūs. Edukacinių ekskursijų, Varmijos ir Mozūrų kraštuose, metu mokiniai pajuto vietovių, kuriose gyveno ir dirbo didysis astronomas Mikalojus Kopernikas, atmosferą. Vyko dainavimo dirbtuvės su profesore Honorata Cybula, kurių metu mokiniai tobulino savo įgūdžius, mokėsi dainavimo ir taisyklingo kvėpavimo paslapčių. Liaudies architektūros muziejuje susipažino su puodininkystės technologijomis, o meninio stiklo dirbtuvėse stebėjo nepaprastą stiklo gamybos procesą. Ideali alternatyva istorijos apmąstymams buvo integraciniai žaidimai ir dirbtuvės, kurios vyko kartu su grupės kuratore Marzena Ciechomska.

Projektas „Vasara su Lenkija“ buvo finansuojamas iš Lenkijos Respublikos valstybės biudžeto, kaip Ministro Pirmininko kanceliarijos dotacijos dalis. Mūsų gimnazijos mokiniai dėkoja asociacijos „Wspólnota Polska” Varmijos ir Mozūrų filialui už įdomias ir kūrybingas vasaros atostogas.