Pobyt uczniów JIK w ramach projektu “Lato z Polską” w Ostródzie

Grupa uczniów naszego gimnazjum wzięła udział w projekcie edukacyjnym „Lato z Polską“, rozpracowanym przez Wspólnotę Polską Oddziału w Ostródzie. Plan pobytu był różnorodny i bardzo treściwy Podczas edukacyjnych wycieczek na szlaku po Warmii i Mazurach– uczniowie odczuli atmosferę miejsc, gdzie żył i pracował wielki astronom Mikołaj Kopernik. Odbyły się warsztaty śpiewu z panią profesor dr hab. Honoratą Cybulą, podczas których uczniowie rozwijali swe umiejętności i poznawali tajniki śpiewu oraz prawidłowego oddechu. W Muzeum Budownictwa Ludowego poznali techniki garncarstwa, w Hucie Szkła Artystycznego byli świadkami niezwykłego procesu wytwarzania szklanych wyrobów. Idealną alternatywą dla rozważań o historii pełniły warsztaty gier i zabaw integracyjnych, które odbywały się pod bacznym okiem wspaniałej opiekunki pani Marzeny Ciechomskiej.

Projekt “Lato z Polską” został współfinansowany z budżetu państwa RP w ramach dotacji Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Uczniowie naszego gimnazjum składają serdeczne podziękowania dla Oddziału Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia “Wspólnota Polska” za ciekawe i twórcze wakacje.